SEMINARI ZA PROVEDBU

CAP PROGRAMA

 

Na CAP seminarima educiraju se budući CAP pomagači koji će provoditi CAP u odgojno obrazovnim institucijama obrazujući tako druge odgojne obrazovne djelatnike, roditelje i djecu. Svake godine nastojimo organizirati što više edukacija za nove CAP pomagače i pomagačice kako bi se mreža proširila i kako bi došlo do što većeg broja djece i mladih.

 

Seminar tj. edukacija za nove CAP pomagače može se održati i na Vaš zahtjev. Pročitajte više o kurikulumima i kontaktirajte nas kako bi se dogovorili oko organizacije edukacije u Vašoj ustanovi.

 

Imajte na umu da nam je za uspješnu organizaciju potrebno:

  • jedna prostorija sa informatičkom opremom (laptop, projektor)
  • minimalno 10 zainteresiranih djelatnika (za svaku ustanovu preporučamo da oforme tim od minimalno 3 osobe ako prvi puta uvode CAP program
  • napominjemo kako se za svaku edukaciju plaća kotizacija i svaki put imamo princip 3 kotizacije + 1 osoba gratis

 

Za sve daljnje upute, pitanja i detalje, budite slobodno javiti se na info@udrugaroditeljakpk.hr ili u kartici kontakti potražite broj Koordinatora CAP programa.