Select Page

STOP –

sprječavanje seksualnog zlostavljanja djece kroz učinkovit trening i aplikaciju proširene stvarnosti

Udruga roditelja Korak po korak započela je s provedbom projekta “STOP – Stop child abuse ThrOugh effective training and augmented reality“, Erasmus+ KA2 projektom strateškog partnerstva u području mladih, financiranim od Europske komisije (broj projekta: 2019-2-HR01-KA205-061028) u prosincu 2019. godine.

Projektom STOP nastojimo smanjiti seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece i mladih u dobi od 9 do 18 godina kroz razvoj inovativne metodologije učenja o prevenciji seksualnog zlostavljanja za osobe koji rade s mladima.

U svrhu borbe protiv nepovoljnih iskustava djece i online i offline, projektom želimo omogućiti nove pristupe i alate za osobe koje rade s mladima na temelju igre vođene tehnologijom proširene stvarnosti.

Seksualno zlostavljanje djece događa se puno češće nego što je kao takvo bilo ranije priznato kao zlostavljanje. Djeca su ranjiva i često se stide i boje prijaviti bilo kakve slučajeve. Kao rezultat toga, ovaj oblik zlostavljanja je najteže otkriti i ima mnoge štetne učinke na djecu i mlade.

Međunarodne studije (Barth et al.) otkrivaju da oko 20% žena i između 5 – 10 % muškaraca izvještavaju da su bili žrtva seksualnog nasilja kao djeca. Prevencija seksualnog zlostavljanja djece važna je za djecu da nauče strategije prevencije kako bi se zaštitili ako su u opasnosti i kako bi zatražili pomoć odraslih. Stručnjaci koji rade s djecom trebaju biti dobro informirani o složenom utjecaju seksualnog zlostavljanja na djecu i o oblicima zaštite. Iz tog razloga, projekt STOP prepoznaje osobe koje rade s mladima kao prvu izravnu ciljnu skupinu, razvijajući inovativne materijale za učenje čiji je cilj osnažiti ih kako bi naučili djecu kako da reagiraju na sumnju na zlostavljanje.

Strateško  partnerstvo projekta promiče kvalitetu i učinkovitost u osposobljavanju stručnjaka koji rade s mladima. Kako bi podučavanje djece bilo učinkovito, roditelji i odgajatelji trebali bi biti dobro informirani o složenom utjecaju seksualnog zlostavljanja na djecu i drugim ključnim činjenicama, a savjeti i upute koje se daju djeci moraju biti utemeljeni u objašnjenju i dobrom poznavanju činjenica.

Kroz projekt STOP, u trajanju od 26 mjeseci i u skladu s horizontalnim prioritetom projekta socijalne uključenosti, želimo dosegnuti centre i organizacije za mlade i stručnjake koji rade s mladima u dobi od 9 do 18 godina kako bismo im osigurali inovativne digitalne materijale i alate za učenje, naročito u područjima i situacijama koje uključuju veći rizik marginalizacije mladih, a time i veći rizik od socijalne isključenosti.

Strateško  partnerstvo projekta promiče osnaživanje kroz borbu protiv zlostavljanja djece putem aktivnosti stručnog osposobljavanja i postizanje utjecaja na povećanje socijalne uključenosti mladih osoba koje su u opasnosti od zlostavljanja i/ili bi to potencijalno mogle biti u budućnosti. Nova znanja i vještine koje će osobe koje rade s mladima steći kroz sudjelovanje i iskorištavanje rezultata projekta podržat će mlade osobe da postanu autonomnije u otkrivanju i reagiranju na znakove zlostavljanja, i u slučajevima da se seksualno zlostavljanje događa njihovim vršnjacima.

Projekt STOP se provodi u Italiji, Grčkoj, Španjolskoj, Irskoj, Cipru i Hrvatskoj od strane sljedećih organizacija: