Select Page

Projekti financirani iz EU fondova

ORGANIZACIJE KOJE BRINU (2015-2016)

Projekt Organizacije koje brinu proveden je 2015. i 2016. godine uz sufinanciranje Europske unije u sklopu IPA komponente I – Pomoć u tranziciji i jačanju institucija i Ureda za udruge Vlade RH. Projekt je proveden s ciljem osnaživanja organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju dobrog upravljanja i transparentnog odlučivanja vezano uz politike koje se odnose na djecu i mlade.

 

 

Ovaj projekt proveden je u tri grada, Svetom Ivanu Zelini, Belišću i Vukovaru u partnerstvu s organizacijama civilnoga društva PRONI – centar za socijalno podučavanje iz Osijeka, PROANIMA.Kreativka iz Vukovara, Centar mladih Belišće i Udruga mladih Zelina te gradom Sveti Ivan Zelina. Suradnici na projektu su gradovi Belišće i Vukovar te Udruga gradova.

U okviru projekta provedeno je istraživanje „Što ti želiš promijeniti?“ u kojem je sudjelovalo više od 3.100 ispitanika, od čega 2.600 djece i kojim su prikupljeni prijedlozi za poboljšanje kvalitete života djece u tri lokalne zajednice. Kroz aktivnosti je osigurana podrška organizacijama civilnog društva te edukacije službenika institucija koje se bave promocijom, poštivanjem i zaštitom prava djece i mladih na razini lokalne samouprave. Održane su edukacije za predstavnike lokalne samouprave, članove vijeća za prevenciju, članove lokalnih organizacija civilnog društva i predstavnike medija koji su sudjelovali u izradi lokalnih strategija za djecu i mlade, utemeljenih na stvarnim potrebama zajednica.

Projekt rezultirao izradom i usvajanjem triju Lokalnih strategija za djecu za razdoblje 2016-2020 – u Belišću, Vukovaru i Svetom Ivanu Zelini kao doprinos stvaranju gradova po mjeri djeteta.

 

OSNAŽIMO PRAVO DJECE DA BUDU SIGURNA (2013-2015)

Od 2013. do 2015. godine proveden je projekt Osnažimo pravo djece da budu sigurna, sufinanciran od Europske unije u sklopu European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) i Ureda za udruge Vlade RH.

Cilj projekta bio je jačanje provedbe pravnog okvira koji djecu štiti od svih oblika nasilja, te je kroz brojne aktivnosti naglašen pristup usmjeren na dijete, pri čemu glavnu ulogu imaju svi sustavi uključeni u zaštitu prava djece, a posebno je naglašena međusobna suradnja i odgovornost svakog pojedinca da djeluje u najboljem interesu djeteta.

U sklopu projekta provedeno je veliko istraživanje u kojem je sudjelovalo gotovo 6.000 mladih, roditelja i djelatnika škola, vrtića i važnih sustava zaštite djece, medija i lokalne samouprave iz cijele Hrvatske s ciljem utvrđivanja ključnih problema koji utječu na smanjenu djelotvornost u zaštiti djeteta od svih oblika nasilja te izraditi preporuke kako unaprijediti taj sustav. Nalazi tog istraživanja te preporuke prikazani su u istraživačkom izvještaju, a u sklopu projekta objavljena je i publikacija Svi mi smo sustav namijenjena svima koji se bave pitanjem zaštite, poštivanja i promocije prava djece.

Projekt se provodio u pet županija: Gradu Zagrebu, Osječko-baranjskoj, Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Partneri na projektu bili su Udruga FENIKS iz Dubrovnika, Udruga Alfa Albona iz Labina, Udruga Portal Alfa, Belišće i Udruga U.Z.O.R., Rijeka. Suradnici na projektu bili su Grad Zagreb, Grad Belišće, Grad Labin i Istarska županija, Grad Rijeka i Grad Dubrovnik.

 

ZAJEDNO ZA MAME (2015-2016)

Zajedno za mame je projekt  usmjeren na pomoć maloljetnim i mladim majkama i njihovim obiteljima, koji je proveden na području Koprivničko-križevačke županije s ciljem umrežavanja i osnaživanja organizacije civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti.

Projekt je proveden tijekom 2015-2016 u partnerstvu s Udrugom žena „Hera“ Križevci, Udruženjem „Djeca prva“ iz Zagreba i Centrom za socijalnu skrb Križevci i sufinanciran jod strane Europskog socijalnog fonda u okviru prioriteta Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga.

Projekt je omogućio veću informiranost, educiranost i osnaživanje maloljetnih i mladih majki kako bi se jačale njihove osobne kompetencije i socijalne vještine te ih se osnažilo za aktivno sudjelovanje u zajednici. U sklopu ovog projekta otvoreno je Savjetovalište za maloljetne i mlade majke u prostorijama Centra za socijalnu skrb u Križevcima te su educirani i senzibilizirani stručnjaci za pružanje psihosocijalne podrške maloljetnim i mladim majkama čime se dugoročno podiže razina svijesti o problematici maloljetničkih trudnoća i položaju maloljetnih i mladih majki u riziku od socijalne isključenosti.

Objavljena je publikacija Iskustva provedbe i primjeri dobre prakse u širenju socijalnih usluga u zajednici koja donosi pregled postignutih rezultata, održivost i mogućnost primjene u drugim lokalnim zajednicama.