Select Page

 VJEŠTINE RODITELJA

VJEŠTINE RODITELJA (org. SKILLS4PARENTS) Erasmus + KA2 projekt strateškog partnerstva u području obrazovanja odraslih čija je provedba započela u studenom 2020. godine i traje 24 mjeseca.

Odnos roditelja i djece s vremenom se mijenja, a s novim tehnologijama, suvremenim načinima komunikacije među djecom, kao i različitim načinima provođenja slobodnog vremena roditelji se svakodnevno prilagođavaju novim informacijama o tome kako komunicirati sa svojom djecom, kako njegovati njihovo sazrijevanje i razvoj te ih kvalitetno odgajati. Poboljšanjem vještina potrebnih za osobni rast i razvoj, vještina komunikacije i roditeljskih kompetencija, roditelji dobivaju čvrste temelje i za daljnji razvoj profesionalnih vještina. Nastojimo utjecati na živote edukatora odraslih osoba, roditelja i djece kako bi sve tri skupine u okviru provedbe aktivnosti projekta Skills for Parents stekle vrijedne životne alate.

Cilj projekta Skills for Parents je pružanje podrške roditeljima, koji su niskokvalificirani, u stjecanju i razvoju vještina i ključnih kompetencija te u poboljšanju vještina koje su potrebne za osobni rast i razvoj, razvoju komunikacijskih i roditeljskih vještina, kao i pružanje podrške razvoju profesionalnih vještina edukatora odraslih osoba koji se u svom radu susreću s roditeljima, djecom i obiteljima u različitim okruženjima.

Metodologija projekta uključuje inovaciju i razvoj tri intelektualna rezultata. Prvi intelektualni rezultat sastoji se u razvoju metodološkog okvira SKILLS4PARENTS pri čemu se na inovativan način koriste participativne metode prikupljanja podataka za razvoj obrazovnih materijala i alata koji će imati visoku razinu prenosivosti među skupinama korisnika, i pri čemu će se sadržaji obrazovnih materijala i alata razvijati uz aktivno uključivanje ciljnih skupina.

Kroz provedbu aktivnosti izravnih intervjua/fokus grupa i upitnika, projekt Skills for Parents omogućit će usporedni prikaz nacionalnog konteksta EU članica strateškog partnerstva u pogledu obrazovnih potreba edukatora odraslih osoba i roditelja, te razvoja IKT-a u pedagoške svrhe za odrasle osobe. Moderne, digitalne metode učenja i prijenosa znanja, temeljene na znanstvenim nalazima suvremene psihologije i preventivnih znanosti temelj su inovacije trećeg intelektualnog rezultata projekta Skills for Parents u kojem ćemo razvijati online digitalnu platformu i zajednicu za edukatore, obitelji, roditelje i njihovu djecu. Edukativna digitalna platforma, kao alat suvremene tehnologije s visokim potencijalom u obrazovanju i mogućnostima neformalnog učenja, uz pedagoško osposobavljanje i namjenu, potencijalno može dovesti do bržeg i olakšanog, vizualnog procesa učenja, participativnog angažmana i poboljšanja učinkovitosti razvoja vještina. 

Projekt provode partnerske organizacije: 

Projektom SKILLS4PARENTS, Udruga roditelja Korak po korak promiče razmjenu napredne metodologije i alate za digitalno obrazovanje koji mogu pomoći u rješavanju zajedničkih izazova povezanih s prioritetima obrazovanja odraslih u partnerskim zemljama i na razini Europske unije.