Select Page

EDUKATIVNI MODULI

U okviru projekta provedeno je sedam edukacija za stručnjake iz ukupno 11 organizacija civilnog društva iz četiri lokalne zajednice. Polaznici edukacija bili su predstavnici sljedećih OCD-a:

  • Centar Sirius, Status M, Hrabri telefon, Udruga Pet plus, Udruga Igra, Društvo za psihološku pomoć (Zagreb)
  • Udruga Novi put (Varaždin)
  • Udruga Porat (Zadar)
  • Crveni križ Osijek, Udruga socijalnih radnika, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu (Osijek)

Ciljevi i sadržaj edukacija komplementarni su Modelu uključene zajednice koji obuhvaća razumijevanje položaja počinitelja kaznenih djela, njihovih obitelji i djece, promišljanje o postojećim kapacitetima, planiranje razvoja kapaciteta i podrške bivšim zatvorenicima i njihovim obiteljima, unaprjeđivanje vještina savjetovatelja za pružanje podrške počiniteljima kaznenih djela, unutarsektorske i međusektorske suradnje te zagovaranje jednakih šansi.

Provedene edukativni moduli:

1. Trening društvene pravde (voditeljice: Sanja Brajković i Marina Trbus, psihologinje iz partnerske organizacije Pučko otvoreno učilište Korak po korak) – sudjelovanjem na edukaciji otvoreno je područje stigme i predrasuda prema ranjivim skupinama, ali i strahova te potreba lokalne zajednice kako bi prihvat u zajednicu bio pozitivan. Ova edukacija omogućila je međusobno upoznavanje sudionika, povezivanje i prve korake k uspješnoj suradnji kako bi u nastavku projekta radili na razvoju modela Uključene zajednice – univerzalnog modela za uspješnu integraciju ugroženih skupina u društvo.

2. Pravni okviri i zagovarački alati (voditelji: Ivana Zanze, Branka Mrzić Jagatić, Mirna Ćaćić, Danijel Martinović i Marija Renić iz udruge RODA) – na edukaciji su sudionici imali priliku izrađivati planove kampanja te poruke kako bi zagovarali promjene, senzibilizirali javnost i utjecali na ključne dionike u području zaštite prava djece čiji su roditelji na odsluženju kazne zatvora. Tijekom ove edukacije sudionici su se upoznali i s pravnim okvirom, naročito u području održavanja odnosa roditelja i djece.

3. Intersektorska suradnja (voditeljice: Sanja Brajković i Marina Trbus) – sudionici su upoznati s temama eko mapiranja usluga, integrativnim planiranjem i pro-pro modelom vođenja razgovora te promjenama koje se predviđaju uvođenjem intersektorske suradnje u području poslijepenalnog prihvata počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu. Kroz radionice sudionici su osmišljavali i pripremali lokalnu inicijativu intersektorske suradnje u obliku sastanka vezanog za uključivanje i povezivanje ključnih dionika u svrhu izrade lokalne politike poslijepenalnog prihvata i podizanja spremnosti lokalnih ustanova i zajednice za održivi i kvalitetniji poslijepenalni prihvat.

4. Trening psihosocijalnih vještina (voditeljice: izv. prof. dr. sc. Anita Jandrić Nišević i izv. prof. dr. sc. Ivana Borić) – sudionici su upoznati sa znanstveno utemeljenim konceptima rada s počiniteljima kaznenih djela, objašnjeni su im model kriminogenih rizika i potrebe i model dobrih života, upoznati su sa specifičnostima rada s osuđenicima na uvjetnom otpustu te stjecanju vještina davanja i primanja povratnih informacija i vještina asertivnosti u komunikaciji s počiniteljima kaznenih djela. Kroz praktične vježbe i grupni rad upoznati su s motivacijskim intervjuiranjem i motiviranjem nedobrovoljnih klijenata te temeljnim vještinama za rad s nedobrovoljnim klijentima, upućeni su u rad s počiniteljima kaznenih djela kroz stjecanje vještina nošenja s emocijama te su dobili praktične savjete kako primijeniti iste, predstavljeni su im relevantni statistički podaci na nacionalnoj i europskoj razini, kao i najčešće korištene metode u radu s ovom ranjivom skupinom.

5. Trening KBT tehnika u radu s počiniteljima kaznenih djela (voditeljica: Jadranka Orehovec, univ. spec. clin. psych. iz Savjetovališta Taura) – sudionici su imali priliku upoznati se s načelima i alatima kognitivno-bihevioralne terapije te definirati teškoće klijenta, terapijske ciljeve i intervencije. Kroz individualni i grupni rad, sudionici su izvodili vježbe primjenjujući model kognitivno-bihevioralne terapije, tzv. „Misli-osjećaji-ponašanje trokut“. Upoznali su se i s načelima terapijskog rada s osobama s anksioznim poteškoćama, ljutnjom i depresivnošću te učinkovitosti primjene i suvremenim doprinosima kognitivno-bihevioralnih tehnika.

6. Webinar o korištenju digitalnih alata u organiziranju promotivne kampanje (voditelji: Luka Justinijanović i Alen Andđelić, marketinška agencija Macchiato Kolektiv) – svrha webinara bila je pripremiti sudionike projekta za provedbu manjih digitalnih kampanja koje će provesti u svojim lokalnim zajednicama Zagreba, Zadra, Varaždina i Osijeka u okviru projekta Uključene zajednice. Sudionici su dobili znanje i informacije o tome kako promovirati aktivnosti, usluge svojih udruga, ali i općenito kako podići vidljivost udruge te podići razinu svijesti javnosti o problematici područja postpenalnog prihvata. Webinar je pomogao udrugama i da se pripreme na provedbu digitalnih kampanja u svojim lokalnim zajednicama približe javnosti teme/poteškoće korisničke skupine bivših zatvorenika i/ili članova njihovih obitelji.

7. Webinar o volonterstvu i planiranju volonterskih akcija (voditeljica: univ. spec. Jelena Kamenko Mayer, dipl. politologinja iz Hrvatskog centra za razvoj volonterstva, Koordinacijskog ureda u Osijeku) – svrha webinara je bila educirati sudionike o organizaciji volonterske akcije te ih informirati o organizaciji volonterskih akcija u kriznim situacijama kao što je krizna epidemiološka situacija izazvana koronavirusom programom webinara. Obuhvaćene su cjeline: „Volontiranje – pojam, značaj i vrijednosti volonterstva“, „Zakonsko uređenje volonterstva u RH – prava i obveze volontera i organizatora volontiranja“ te „Organiziranje volonterskih akcija u zajednici – koraci u organizaciji volonterske akcije“.