Select Page

O PROJEKTU

U srpnju 2019. godine napravili smo još jedan korak u sklopu programa Uključeni roditelji započevši provedbu projekta Uključene zajednice. Projekt provodimo u partnerstvu s udrugom RODA – Roditelji u akciji i Pučkim otvorenim učilištem Korak po korak iz Zagreba, a sufinanciran je od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020 te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Osnovni cilj projekta je stvaranje uvjeta za uspješniju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvene zajednice kroz povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva.

Specifični ciljevi projekta su:

  • senzibiliziranje, povezivanje i osnaživanje organizacija civilnog društva za pružanje usluga koje doprinose razvoju kvalitetnijeg poslijepenalnog prihvata u lokalnoj zajednici
  • podizanje spremnosti lokalnih ustanova i zajednice za kvalitetniji poslijepenalni prihvat
  • podizanje svijesti stručne i šire javnosti o korisnosti i prilikama aktivnog uključivanja bivših zatvorenika i zatvorenica te njihove djece i obitelji u zajednicu

Projekt se provodi u 4 grada: Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu.

U sklopu projekta razvija se i pilotira model Uključene zajednice za doprinos širenju socijalnih usluga poslijepenalnog prihvata na druge lokalne zajednice kroz osnaživanje OCD-a i suradnje s ključnim dionicima u tim zajednicama. Provedbom aktivnosti u četiri različite zajednice steći će se vrijedne usporedne informacije za oblikovanje strategija širenja modela u druge sredine u Republici Hrvatskoj.

Aktivnosti projekta kojima se ostvaruju njegovi specifični ciljevi:

  • provedba istraživanja stavova prema bivšim zatvorenicama u 4 lokalne zajednice – Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu
  • niz edukacija s ciljem pripreme i osnaživanja sudionika iz lokalnih OCD-a za rad s ovom korisničkom skupinom
  • povezivanje OCD-a s predstavnicima ključnih lokalnih institucija i ustanova na intersektorskim sastancima i izrada lokalnih politika poslijepenalnog prihvata
  • pružanje psihosocijalne podrške počiniteljima kaznenih djela i članovima njihove obitelji
  • organizacija volonterske akcije u zajednici i provedba digitalne promotivne kampanje za podizanje javne svijesti o poteškoćama i izazovima s kojima se bivši zatvorenici, njihova djeca i obitelji susreću prilikom reintegracije bivših zatvorenika u društvenu zajednicu
  • provedba istraživanja stavova djelatnika odgojno-obrazovnog sustava prema djeci (bivših) zatvorenika
  • izrada slikovnica i animiranog filma za senzibilizaciju djece, stručne i šire javnosti na poteškoće i izazove djece bivših zatvorenika kao ranjive skupine u društvu

Kvalitetan poslijepenalni prihvat pokazao se kao temelj uspješne resocijalizacije, reintegracije i smanjenja recidivizma, zbog čega je izrazito važno uspostaviti čvrstu i bogatu mrežu ovakvih usluga i aktivnosti u lokalnoj zajednici u koju se bivši zatvorenici vraćaju.

Uključivanjem lokalnih OCD-a s područja 4 županije RH te ostvarivanjem intersektorske suradnje, kao i izradom dokumenata mapiranja usluga postpenalnog prihvata izravno se doprinosi osnaživanju OCD-a, kao i lokalne zajednice za uključivi poslijepenalni prihvat. Aktivnostima projekta se nastoji doprinijeti senzibilizaciji zajednice kao i stvaranju uvjeta za dodatno širenje usluga namijenjenih bivšim zatvorenicima, njihovoj djeci i obiteljima.

Nositelj projekta: Udruga roditelja Korak po korak

Voditeljica projekta: Mia Krpan, mag. psych.

Partneri na projektu: Udruga RODA- Roditelji u akciji i Pučko otvoreno učilište Korak po korak

Ukupna vrijednost projekta: 1.029.353,12 kn.

Iznos koji sufinancira EU: 874.950,15 kn.

Razdoblje provedbe projekta: srpanj 2019. – prosinac 2020.