Select Page

KOORDINATOR CAP PROGRAMA

Osoba koja brine o provedbi programa na razini cijele Republike Hrvatske. 

Od ožujka 2019. godine Koordinator CAP programa je Kristijan Orešković.

Kristijan Orešković, magistar politologije, radi u Udruzi roditelja „Korak po korak“ od 2018. godine te od početka svog radnog staža rada na CAP programu. Iskusan je u pisanju i provedbi projekata, izvještavanju i koordiniranju većeg broja ljudi i velikih programa. Trenutno je u Udruzi zaposlen kao Koordinator CAP programa i volontera, te prati i osigurava kvalitetu provedbe CAP programa u svim aspektima.

Slobodno kontaktirajte na kristijan@udrugaroditeljakpk.hr