Select Page

STEPin

Projekt STEPin zasniva se na pružanju podrške roditeljima da postanu uzori svojoj djeci i motivatorima za njihovo korištenje vremena na internetu na razuman i konstruktivan način, istodobno promičući dobrobit svoje djece i zdrav životni stil njihovih obitelji.

Sami roditelji, kao odrasli, suočavaju se s problemima. Za odrasle roditelje to postaje posebno teško ako se uzme u obzir da 40% odraslih u EU nema dovoljno digitalnih vještina (Eurostat 2018), pa čak i oni koji posjeduju stvarno znanje digitalnih vještina često nemaju stav da ih u potpunosti iskoriste: samo 2% digitalno kompetentnih može pokazati kritičko razmišljanje tijekom pretraživanja informacija na mreži (EU, 2017.).

U rješavanju gore navedenog, projekt će mapirati trenutnu situaciju u svim zemljama, zabilježiti napore u rješavanju problema zlostavljanja i ovisnosti o internetu, kao što se vidi u stavovima djece i mladih (10-18 godina), dok će predložiti niz akcija: ciljani programi usavršavanja za roditelje / odgajatelje koji se provode u zanimljivom okruženju socijalnog učenja i grade oko koncepta motivacije učenika. Motivacijski tijekovi rada osmišljeni oko dodjeljivanja znački nakon postizanja pojedinačnog načina rada ili timskih izazova približit će učenike u kontekst socijalnog učenja kako bi im pomogli u postizanju ciljeva smanjenja zaslona.

Nadalje, projekt ide još dalje koristeći uloge roditelja kao ambasadora koji brinu o dobrobiti svoje djece, uvodeći zdrav stil života u svoje obitelji. Motivacijske aktivnosti bit će organizirane kako bi se potaknulo roditelje da prvo razmisle o svojim navikama smanjivanjem vremena na zaslonu, a zatim da procijene i identificiraju potrebu za prevencijom ili se pozabave ponašanjem svoje djece na internetu.

Sedam organizacija iz Velike Britanije, Cipra, Grčke, Njemačke, Makedonije, Slovenije i Hrvatske surađivat će u ovom izazovnom projektu, međusobno se nadopunjujući u pogledu stručnosti i iskustva, ali sa zajedničkim ciljem: pružiti podršku roditeljima kako bi mogli prepoznati i spriječiti nasilno ponašanje putem interneta, istodobno poboljšavajući dobrobit njihovih obitelji.

Glavni rezulati ovog projekta bit će:

  • alat za bilježenje dobrih praksi,
  • alat za ocjenjivanje za mjerenje i praćenje digitalnih tehnologija
  • platforma s korisničkim sučeljem za roditelje,
  • obrazovni paket s nastavnim materijalom za odgajatelje i
  • kampanja za podizanje svijesti.