Select Page

MAMA JE MAMA

Program MAMA JE MAMA je dugogodišnji program za pružanje pomoći i podrške maloljetnim trudnicama i roditeljima koji se provodi od 2005. godine s ciljem prevencije rizičnih ponašanja mladih te pružanja psihosocijalne pomoći i podrške maloljetnim trudnicama, roditeljima i njihovim obiteljima. Programom se nastoji smanjiti ranjivost maloljetnih trudnica i roditelja, te ih osnažiti za aktivno i odgovorno preuzimanje roditeljske uloge. Program počiva na načelima dostupnosti informacija, slobodi samostalnog odlučivanja te uvažavanju prava na izbor. Program je jedini  program namijenjen maloljetnim trudnicama i roditeljima na području cijele RH i usklađen je sa Standardima kvalitete socijalnih usluga u socijalnoj skrbi propisanim od Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. 

Aktivnosti programa uključuju informiranje, edukaciju i savjetovanje od strane psihologa, socijalnih radnika, pravnika i liječnika ginekologa.

Tijekom dosadašnje provedbe u razdoblju 2005-2020 programom je obuhvaćeno više od 650 maloljetnih trudnica, roditelja i članova njihovih obitelji, provedeno je više od 2200 individualnih savjetovanja te preko 600 sastanaka malih edukativnih grupa i grupa podrške.

Tijekom dosadašnje provedbe uspostavljeno je partnerstvo i suradnja s brojnim institucijama i organizacijama s ciljem umrežavanja i osnaživanja kapaciteta stručnjaka. Provedene su brojne aktivnosti podizanja svijesti opće i stručne javnosti o problemu maloljetničkih trudnoće i roditeljstva, održano više od 20 okruglih stolova, tribina, seminara i stručnih rasprava.

Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Zagreb, Dječji Dom Zagreb, Pučko otvoreno učilište Zagreb i Klinika za dječje bolesti Zagreb.

Provedene su brojne aktivnosti podizanja svijesti opće i stručne javnosti o problemu maloljetničkih trudnoće i roditeljstva, održano više od 10 okruglih stolova, tribina, seminara, webinara i stručnih rasprava.

U okviru programa MAMA JE MAMA provode se tri projekta:

  • Savjetovalište MAMA JE MAMA
  • Web portal MAMA JE MAMA 
  • Projekt AKTIVNA MAMA

Programski tim:

  • Silvija Stanić, dipl.psih.univ.spec.iur – voditeljica programa MAMA JE MAMA
  • Iva Buconjić, mag.psych. – voditeljica savjetodavno-edukativnih aktivnosti, urednica web portala
  • Mia Krpan, mag.psych. – voditeljica programa i stručna suradnica na savjetodavno-edukativnimaktivnostima
  • Karmen Stipeč, mag.act.soc. –  stručna suradnica na edukativnim grupama i grupama podrške
  • Sara Carević, mag.psych. –stručna suradnica na savjetodavnima poslovima
  • Vesna Miličević, voditeljica administrativnog i financijskog poslovanja