Select Page

NACIONALNI PROJEKTI UDRUGE

Projekt BRZO – Bolja Ravnoteža za Zaposlene Obitelji

Projekt BRZO (Bolja Ravnoteža za Zaposlene Obitelji) #Posao&Obitelj proveden je tijekom 2017. i 2018. godine u partnerstvu s udrugom “Klub trudnica i roditelja Split“, uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt je usmjeren na podršku obiteljima, zaposlenim roditeljima, kako bi postigli ravnotežu između poslovnih i obiteljskih obaveza te je proveden na području Grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije.

U sklopu projekta provedeno je istraživanje čiji je cilj bio dobiti uvid u izazove s kojima se susreću zaposleni roditelji, ali i njihovi poslodavci u uspostavljanju dobre ravnoteže između radnog i obiteljskog života.

Istraživanje je obuhvatilo fokus-grupe s roditeljima i poslodavcima s područja Grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije, kao i anketna ispitivanja u kojima je sudjelovalo 772 roditelja iz cijele Hrvatske.

Rezultati istraživanja prikazani su u infografikama kroz perspektivu izazova i mogućnosti uspostavljanja ravnoteže za zaposlene roditelje i poslodavce.

U sklopu projekta provedena je i kampanja #Posao&Obitelj s ciljem informiranja šire javnosti o izazovima i mogućnostima na lokalnoj razini te najboljim europskim praksama o uspostavi ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života.

Temeljem provedenih aktivnosti i rezultata istraživanja, izrađene su preporuke za razvoj uspostave ravnoteže poslovnog i obiteljskog života na području Grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije.

 

Korak za mlade majke

Projekt Korak za mlade majke nastao je temeljem iskustava proizašlim iz dosadašnje provedbe programa MAMA JE MAMA te je provođen od 2014. do 2016. godine. Opći cilj projekta je osnažiti mlade majke u nepovoljnim situacijama za samostalan život i aktivno sudjelovanje u zajednici kroz osiguravanje adekvatne vršnjačke podrške.

Ovim projektom educirane su i senzibilizirane volonterke, studentice socijalnog rada i edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za pružanje vršnjačke podrške mladim majkama te je osigurana priprema mladih majki koje izlaze iz domova socijalne skrbi za samostalan život povećanjem njihove aktivacije i osobnih kompetencija i socijalnih vještina.

Projekt „Korak za mlade majke“ je proveden u suradnji s Majčinskim domom Dječjeg doma Zagreb, Centrom za socijalu skrb Zagreb i Studijskim centrom socijalnog rada uz financijsku podršku Grada Zagreba te Ministarstva socijalne politike i mladih.

PODRUŽNICE UDRUGE (2007 – 2010)

U razdoblju od 2007. do 2010. godine, provedene su brojne aktivnosti i projekti unutar podružnica Udruge roditelja “Korak po korak” i to Podružnice KOPRIVNICA i Podružnice VARAŽDIN. Podružnica u Koprivnici započela je s radom početkom 2007. godine s ciljem okupljanja svih zainteresiranih za poboljšavanje uvjeta za zadovoljavanje potreba djece, njihov kreativan razvoj i podršku obiteljima u skrbi za razvoj i odgoj djece. 

U razdoblju od 2007. do 2010. godine, uz financijsku potporu grada Koprivnice, provođeni su projekti “Roditeljstvo: Radost, brižnost, odgovornost” te “Izazovi roditeljstva”.

Podružnica u Varaždinu započela je s radom početkom 2007. godine s ciljem poticanja razvoja kvalitetnijeg roditeljstva, osobito kod romskih obitelji. Tijekom 2008. i 2009. godine proveden je projekt “Zajedno do uspjeha” uz financijsku potporu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i nizozemske fondacije CNF-CEE.

Nakon 2010. godine aktivnost podružnica postupno se smanjuje te one u potpunosti prestaju s radom.

 

PREVENCIJA U ZAJEDNICI (2017-2018)

Projekt Prevencija u zajednici proveden je tijekom 2017. i 2018. godine s ciljem unaprjeđenja prevencije zloporabe sredstava ovisnosti uspostavom modela univerzalne prevencije u zajednicama.

Projekt je proveden u partnerstvu s gradovima Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina i Zaprešić uz financijsku podršku Ureda za suzbijanje zloporabe droga, Ministarstva zdravstva te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Kroz aktivnosti projekta izrađena je procjena spremnosti, potreba i resursa u 3 zajednice na području Zagrebačke županije s naglaskom na smanjenje rizičnih čimbenika za zloporabu sredstava ovisnosti djece i mladih, te su uključeni ključni dionici iz lokalnih zajednica Vijeća za prevenciju, mladi, predstavnici lokalne samouprave, odgojno-obrazovni djelatnici, policijski službeniki, ustanove socijalne skrbi, udruge, zdravstvene ustanove i građani.

Kao rezultat ovog projekta, osnažene su lokalne zajednice te su izrađeni Akcijski planovi provedbe preventivnih programa ovisnosti kod djece i mladih za Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelinu te Zaprešić.

 

ŠKOLA OTVORENA RODITELJIMA (2006 – 2009)

Od 2006. do 2009. godine provedeni su projekti usmjereni osnaživanju aktivne uloge roditelja i poticanju razvoja suradnje roditelja i škole. Tijekom 2006. godine proveden je projekt Škola otvorena roditeljima čiji je cilj bio odrediti bitne elemente participacije roditelja u obrazovnom sustavu i izraditi preporuke za osnaživanje partnerstva roditelja i škole.

Na uzorku od 10 škola provedeno je istraživanje među roditeljima i nastavnicima, a rezultati su poslužili za izradu preporuka kao i za razvijanje različitih zagovaračkih aktivnosti Udruge. U sklopu ovog projekta objavljena je brošura „Škola otvorena roditeljima“ koja donosi pregled rezultata istraživanja i preporuka za osnaživanje suradnje roditelja i škole.

Istovremeno, tijekom 2006. u okviru projekta Roditelji – zastupnici djece, financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, na 4 pilot-škole provedena je edukacija članova Vijeća roditelja i drugih zainteresiranih roditelja o vještinama zastupanja i zagovaranja interesa i potreba djece.

Ovi projekti, “Škola otvorena roditeljima” i “Roditelji – zastupnici djece” objedinjeni su u projekt Škola otvorena roditeljima kojim Udruga putem ciklusa radionica potiče roditelje na aktivno zalaganje za prava i potrebe djece te osnaživanje partnerstva sa školom i lokalnom zajednicom. Tijekom 2007. godine, uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, održan je seminar za stručne suradnike i učitelje osnovnih škola, zainteresirane za rad s roditeljima s ciljem razvoja znanja, vještina i informacija koje bi roditeljima olakšale izgradnju partnerskih odnosa sa školom i lokalnom zajednicom. Aktivnosti su nastavljene i idućih godina te je 2009. godine uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva obuhvaćeno 10 novih škola, s područja 6 županija u Hrvatskoj.