Select Page

POLITIKA PRIVATNOSTI PODATAKA
Udruge roditelja „Korak po korak“
OIB: 85852827713
Sjedište: Ilica 73, 10 000 Zagreb

(1) Politika privatnosti podataka odnosi se na sve radnike Udruge roditelja „Korak po korak“,
na sve radnike ustanova kojih je Udruga roditelja „Korak po korak“, osnivač, na sve vanjske
suradnike Udruge roditelja „Korak po korak“, kao i na sve osobe koje imaju neki drugi
službeni ili poslovni odnos sa Udrugom roditelja „Korak po korak“, a primjenjuje se na svim
lokacijama na kojima Udruga roditelja „Korak po korak“ djeluje.
(2) Radi lakšeg razumijevanja i preglednosti, u tekstu ove Politike privatnosti podataka se, a
obzirom na širinu njegove primjene, umjesto pojedinačnog navođenja naziva Udruge
roditelja „Korak po korak“, odnosno ustanova kojih je Udruga roditelja „Korak po korak“,
osnivač, kao i svih programa i projekata koje Udruga roditelja „Korak po korak provodi,
koristi jedinstveni termin „UR Korak po korak“ u odgovarajućem padežu.
(3) Naša Politika privatnosti podataka odnosi se i na sve kandidate za posao, naše suradnike,
korisnike, donatore i posjetitelje naših web stranica te predstavnike naših suradnika, a
temeljena je na odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije (GDPR).
(4) Ovdje možete pronaći vrstu osobnih podataka koje prikupljamo, kako koristimo prikupljene
informacije, s kime ih dijelimo te prava i izbor koji korisnici web portala imaju o načinu na
koji koristimo podatke. Opisane su i mjere koje poduzimamo kako bi zaštitili sve prikupljene
podatke te način na koji nas možete kontaktirati u vezi sa našom politikom privatnosti i
zaštitom Vaših prava.
(5) UR Korak po korak kao voditelj obrade vaših osobnih podataka, koristi i štiti sve informacije
koje nam dostavljate kada koristite web stranicu https://www.udrugaroditeljakpk.hr/, web
portal http://maloljetni-roditelji.net/, facebook stranicu https://web.facebook.com/
UR.KpK/ ili se prijavljujete na sudjelovanje na našim događanjima ispunjavanjem online
prijavnice.

2
(6) UR Korak po korak se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podatka te Vas s time upoznaje
tekst u nastavku. Molimo Vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite,
izmjene su moguće i bit će prikazane na stranici.

NAČELA POLITIKE PRIVATNOSTI

(7) UR Korak po korak privatnost shvaća ozbiljno. Naš pristup poštivanju vaše
privatnosti temelji se na slijedećem:
a) Cijenimo povjerenje koje nam poklanjate dajući nam svoje osobne podatke.
Vaše osobne podatke uvijek ćemo koristiti na način koji je pošten i dostojan
Vašegpovjerenja.
b) Pružit ćemo vam jasne informacije o tome kako koristimo vaše osobne podatke.
Prema Vama ćemo uvijek biti transparentni u pogledu podataka koje prikupljamo,
što s njima radimo,s kime ih dijelimo i koga trebate kontaktirati ako imate bilo kakvih
pitanja.
c) Poduzet ćemo sve razumne korake kako bismo od zlouporabe zaštitili i osigurali Vaše
podatke.
d) Pridržavat ćemo se svih primjenjivih zakona i propisa o zaštiti podataka te ćemo
surađivati s institucijama za zaštitu podataka.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

(8) Prikupljamo osobne podatke o Vama na različite načine, putem naše web stranice, našeg
web portala i društvenih mreža, putem prijava za zapošljavanje, prijava na naše aktivnosti,
osobnim kontaktima, putem telefona ili mail komunikacije, kao i u komunikaciji s našim
suradnicima. Podaci koje prikupljamo mogu sadržavati sljedeće osobne podatke:
− kontakt podaci (kao što su ime, adresa, e-mail adresa i telefonski broj),
− dodatne podatke o donatorima koji mogu sadržavati: OIB, datum rođenja, podatke
sa osobne iskaznice ili putovnice, informacije o bankovnom računu,
− ostale podatke koje nam dostavite putem anketa, kontakt formulara putem naših
web stranica ili stranica društvenih mreža

3
(9) Dodatno, ukoliko ste suradnik ili kandidat za posao, možemo skupljati sljedeće vrste osobnih
podataka:
− prijašnja zaposlenja i obrazovanje;
− znanje jezika i ostalih vještina vezanih za posao;
− OIB,
− datum rođenja,
− spol,
− informacije o bankovnom računu,
− državljanstvo i status radnih dozvola,
− zdravstvene informacije,
− rezultate psihologijskih testova, uvjerenja o kaznenoj ili prekršajnoj kažnjavanosti,
− podatke o olakšicama,
− porezne podatke,
− podatke o preporukama,
− podatke koje su sadržane u Vašem životopisu, podatke koje nam dostavite o Vašim
profesionalnim interesima i ostale podatke o Vašim kvalifikacijama za zaposlenje.

PODACI KOJE AUTOMATSKI
PRIKUPLJAMO

(10) Kada posjetite naše web stranice, možemo automatski prikupiti određene podatke
o korištenju i druge statističke podatke o posjeti web stranicama, koji mogu biti
dijeljeni sa vanjskim partnerima poput Googla i Facebook-a
(11) Ove informacije se prikupljaju izravno od strane pružatelja usluga i podliježu
pravilima privatnosti ili obavijesti tih usluga. U skladu s važećim zakonom UR Korak
po korak nije odgovoran za politiku privatnosti tih pružatelja usluga.

4

KAKO KORISTIMO PODATKE
KOJE PRIKUPLJAMO
(12) Podatke koje prikupimo koristimo za sljedeće aktivnosti:
− pronalaženje radnika i eventualno ostvarivanje prava iz radno pravnih odnosa,
− u svrhu pravilnog evidentiranja uplata mjesečnih donacija i s tim povezane komunikacije
prema donatoru
− obradu plaćanja,
− slanja informacija donatorima o našem djelovanju, novostima i događanjima,
− slanja uplatnica za donaciju našim dosadašnjim donatorima
− odgovaranje na Vaše upite, prijave i interese za suradnjom,
− provođenje zakonskih obveza i zahtjeva na koje smo dužni odgovoriti, poštivanje
ugovornih obveza i naših pravila poslovanja.
(13) Osim navedenih aktivnosti, ukoliko ste suradnik ili kandidat za posao te ste se prijavili
za određeno radno mjesto, podatke koje smo prikupili možemo koristi i na sljedeće
načine:
− pružiti Vam priliku za zapošljavanje,
− pružiti Vam usluge s područja ljudskih resursa, uključujući i usluge administriranja
poticaja za zapošljavanje, upravljanja plaćama i disciplinskim mjerama,
− procijeniti Vašu prikladnost kao kandidata za određeno radno mjesto te izvršiti analizu
podataka, kao što su analiza kandidata za radno mjesto i analizu podatkovne baze
dostupnih suradnika
− izvršiti procjenu individualnog učinka i sposobnosti, uključujući i ocjenjivanje
radnih vještina, određivanje manjka vještina, koristiti podatke kako bi spojili
pojedine tražitelje posla ili radnika sa konkretnim radnim mjestima
− Podatke koje prikupljamo možemo koristiti i na druge načine o kojima ćemo Vas
obavijesti prije nego počnemo takve podatke prikupljati.
(14) Dodatno, na web portalu koristimo usluge trećih strana, kao što su naši vanjski
suradnici/stručnjaci, Google i Facebook. Pružatelji tih usluga koriste metode i tehnologiju

5
kako bi nam pomogli u analizi načina korištenja našeg web portala. Podatci koje te treće
strane prikupe (uključujući IP adresu) mogu biti ustupljeni trećim stranama na
raspolaganje, kako bi, između ostalog, izvršili analizu korištenja Web portala.

INFORMACIJE KOJE DIJELIMO

(15) Osobne podatke koje smo prikupili ne dijelimo, osim na način kako je to opisano u
ovoj Politici privatnosti ili u izdvojenim obavijestima u vezi s pojedinim aktivnostima.
(16) Vaše osobne podatke možemo podijeliti unutar organizacije UR Korak po korak,
ako ste kandidat za posao te postoji interes za zapošljavanje osoba Vašeg profila.
(17) Osobne podatke donatora dijelimo isključivo sa poslovnom bankom donatora
vezano za proces izvršavanja uplate donacije, te sa pružateljima usluge tiska i
distribucije u svrhu redovnog izvještavanja donatora o radu UR Korak po korak.
(18) Dodatno, Vaše osobne podatke možemo otkriti ukoliko smo na to obvezni po zakonu
ili nalogu: sukladno nalogu pravosudnih tijela i kad vjerujemo da je otkrivanje podataka
nužni kako bismo spriječili nastanak štete ili financijskog gubitka te u slučajevima
istraživanja prijevare ili nezakonitih aktivnosti.

VAŠA PRAVA

(19) Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – ispitanik ima pravo od UR Korak po korak ishoditi
brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a UR Korak po korak ima obvezu obrisati
osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
− osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi
način obrađeni
− ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna
osnova za obradu
− ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje
imaju veću težinu od legitimnog interesa grupe za obradu i/ili čuvanje osobnih
podataka
− osobni podaci nezakonito su obrađeni

6

− osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze

(20) Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti od UR Korak po korak potvrdu
obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup
osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima
kojima će osobni podaci biti otkriveni, i sl.

(21) Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od UR Korak
po korak ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir
svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i
davanjem dodatne izjave.
a. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka u poslovnom odnosu
s UR Korak po korak.

(22) Pravo na prijenos podataka – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose
na njega, a koje je pružio UR Korak po korak u strukturiranom, uobičajeno
upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom
voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na
osobne podatke ispitanika.
(23) Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom
trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. UR Korak
po korak u takvoj situaciji više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da
postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi
postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Nadalje, ako se osobni podaci
obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti
prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog
marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim
marketingom.
(24) Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima od UR Korak po korak pravo tražiti pravo na
ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je
obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži

7
ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i
očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika. Ispitanik
ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava.
(25) Nudimo Vam izbor o načinu na koji komuniciramo s Vama i kako prikupljamo osobne
podatke. Kako biste promijenili Vaše postavke i informacije, tražili uklanjanje s liste
primatelja e-pošte, molimo da nas kontaktirate na niže navedene adrese. Sukladno zakonu,
možete zatražiti uvid u vaše osobne podatke ili zatražiti da ispravimo, izbrišemo ili blokiramo
Vaše osobne podatke.

KAKO ŠTITIMO OSOBNE PODATKE

(26) Održavamo administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu koja je stvorena kako bi zaštitila
osobne podatke od nenamjernih, neovlaštenih i nezakonitih izmjena, otkrivanja,
korištenja ili gubitaka.

OBAVIJEST O POVREDI OSOBNIH

PODATAKA

(27) U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo
porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima,
možebitnom utjecaju na naše poslovanje i našim planiranim mjerama za osiguranje
podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

OBAVIJEST O POVREDI VAM NEĆEMO
POSLATI U SLUČAJU

(28) Ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su
primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te
podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti.
(29) Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili
nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa
osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

8

PROMJENE NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI

(30) U slučaju promjena naše Politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na web
stranicama i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

ROK ZA ČUVANJE PODATAKA

(31) Rok čuvanja podataka Korisnika traje 5 (slovima: pet) godina od dana završetka
poslovnog odnosa ili do primitka zahtjeva za brisanje od strane pojedinca na koga se
osobni podaci odnose, nakon čega se osobni podaci brišu.
(32) Osobne podatke čuvamo dulje od navedenog roka samo ako je to obvezujuće važećim
propisima u RH ili nadnacionalnim zakonodavstvom.
PRAVO NA PRITUŽBU
NADLEŽNOM TIJELU

(33) U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg
skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete
podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).
KONTAKTI

Ako imate pitanja ili komentar vezano za našu Politiku privatnosti podataka u okviru UR
Korak po korak ili želite promijeniti podatke koje imamo o Vama, molimo Vas da nas
kontaktirate na:
Udruga roditelja „Korak po korak“
Ilica 73 , 10 000 Zagreb
(0)1 4855 578
info@udrugaroditeljakpk.hr