Select Page

ISTRAŽIVANJA

U okviru projekta provedena su dva istraživanja:

Tijekom kraja 2019. i početka 2020.g., u suradnji sa sudionicima projekta iz organizacija civilnog društva koji su dijelili upitnike, provedeno je istraživanje stavova prema bivšim zatvorenicima u četiri lokalne zajednice – Osijeku, Varaždinu, Zadru i Zagrebu. Cilj istraživanja bio je dobiti uvid u stavove javnosti prema ovoj skupini, kako bi se bolje usmjerile i prilagodile projektne aktivnosti poput kreiranja zagovaračkih poruka i organizacije volonterskih akcija za senzibiliziranje stručne i šire javnosti na poteškoće s kojima se ova skupina susreće. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 397 sudionika, stanovnika prethodno spomenutih četiriju gradova. 

Tijekom studenog i prosinca 2020. provedeno je i istraživanje stavova stručnjaka iz odgojno-obrazovnog sustava prema djeci (bivših) zatvorenika. Provedeno je s ciljem detaljnije analize problematike u podlozi predrasuda te dobivanja uvida u potrebe ove ranjive skupine, koji će poslužiti u kreiranju i prilagodbi strategija i aktivnosti usmjerenih na podršku i zaštitu dobrobiti djece. Voditeljica istraživanja je doc.dr.sc. Ksenija Romstein, vanjska suradnica na projektu.