Select Page

PUT – Podrška u tugovanju

PUT – PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA U TUGOVANJU ZA DJECU I OBITELJI je projekt koji Udruga roditelja Korak po korak provodi u suradnji s partnerskim organizacijama Udruga za promicanje zdravog života i poboljšanje kvalitete življenja “Luč” i Udruženje “Djeca prva” u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.06.,  objavljen 23. siječnja 2018. godine.

U RH trenutno ne postoje organizirani programi psihosocijalne grupne podrške za djecu i roditelje koji su izgubili člana uže obitelji. 

PROJEKT PUT – psihosocijalna podrška u tugovanju za djecu i obitelji izravno odgovara na ovu potrebu šireći na nekoliko razina mrežu socijalnih usluga u zajednici na djecu, mlade i obitelji pogođene gubitkom roditelja.

Uzmemo li kao orijentir svjetske procjene da oko 5% djece u prosjeku godišnje doživi gubitak bliskog člana obitelji, za Zagrebačku županiju to iznosi 3400 djece i mladih, za Brodsko-posavsku županiju oko 2896, za Sisačko-Moslavačku županiju oko 1644, za Karlovačku županiju oko 1180, dok se na razini RH radi o 44 900 djece godišnje.

Ovo je prvi ciljani program grupne psihosocijalne podrške u Republici Hrvatskoj koji istovremeno osnažuje dvije ciljane skupine: djecu/mlade koji su doživjeli gubitak bliske osobe, te njihove roditelje/staratelje koji se uz brojne obaveze i sami nose s gubitkom i tugovanjem.

Projektom su obuhvaćeni i stručnjaci koji se kroz sustave socijalne skrbi i obrazovanja susreću s ovim problemom, senzibilizirajući i educirajući ih da prepoznaju i adekvatno odgovore na prerani gubitak te otvara put održivom nacionalnom modelu, stvaranjem kapaciteta u 4 lokalne zajednice – Karlovačkoj, Brodsko-posavskoj, Sisačko-moslavačkoj i Zagrebačkoj županiji.

Kroz Projekt PUT nastojimo osigurati djeci i mladima koji su doživjeli prerani gubitak (smrt) roditelja psihosocijalnu podršku kroz grupno savjetovanje u lokalnoj zajednici, osigurati roditeljima koji su izgubili (van)bračnog partnera psihosocijalnu podršku kroz grupno savjetovanje u lokalnoj zajednici, educirati stručnjake mentalnog zdravlja za vođenje psihosocijalnih grupa podrške, kao i senzibilizirati stručnjake koji rade s djecom u vrtićima, školama i CPUZ-ima, ključne dionike i širu javnost o procesu tugovanja kod djece, mladih i obitelji.

Početak provedbe: 07. travnja 2020.
Razdoblje provedbe:
21 mjesec

Ukupna vrijednost projekta: 1.069.784,31 kuna