Select Page

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Sastanci projektnog tima uključuju susret s predstavnicima djelatnika Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju i projektnog tima i održavaju se s ciljem ostvarivanja bolje povezanosti ključnih dionika te veće dostupnosti psihosocijalnih usluga za same korisnike (Zatvor u Bjelovaru, Kaznionica u Požegi i Probacijski uredi u Zagrebu I i II).

Psihosocijalni rad s korisnicima središnji je dio projekta, a cilj mu je u savjetovalištu udruge osnažiti najmanje 6 roditelja – bivših zatvorenika, njihove djece i članova njihovih obitelji. Svako savjetovanje će biti individualno prilagođeno, no okosnica im je promicanje mentalnog zdravlja te razvoj roditeljskih i partnerskih vještina, kao i osobni rast i razvoj. Savjetovanja će provoditi psihologinje i terapeutkinje zaposlene u Udruzi.

Razvoj radionica i brošure o načinima prepoznavanja i nošenja s anksioznim i ostalim simptomima ostvarivat će se u suradnji s volonterkama s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

Revidiranje i dorada priručnika “Slušam te”, izrađenog u okviru projekta Udruge Uključeni roditelji koji se pokazao vrlo korisnim za bivše zatvorenike i njihovu obitelj, predviđeno je nakon provedbe radionica. Drugo izdanje priručnika biti će dostupno u tiskanom i online formatu na ljeto 2021.g.

Projektom je predviđena i supervizija psihologa uključenih u rad s bivšim zatvorenicima i njihovim obiteljima.

Promocija projekta provodit će se pisanjem i objavljivanjem članaka na web stranici i profilima društvenih mreža Udruge tijekom cijelog trajanja projekta.

S ciljem podizanja svijesti javnosti na nacionalnoj razini, održat će se i okrugli stol na kojem ćemo s donositeljima i provoditeljima odluka raspraviti prilike za unaprjeđenje položaja bivših zatvorenika te njihove djece i obitelji u društvu.

Imajući na umu da je ovakav projekt jedan od rijetkih na području RH, važno je pratiti njegovu korisnost na temelju evaluacijskog izvješća proizašlog iz evaluacije projekta, koja će se provoditi i kako bi se osigurala kvalitetnija šira implementacija u drugim zajednicama RH.