Select Page
Održan je Special Needs CAP seminar u Gospiću

Održan je Special Needs CAP seminar u Gospiću

Prvi put nakon 2016. godine održali smo Special Needs CAP seminar za osposobljavanje novih provoditelja CAP programa specifično namijenjenog djeci s teškoćama u razvoju! Seminar je održan uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz projekt "SN-ažno...

6. Nacionalna CAP konferencija u Zagrebu

6. Nacionalna CAP konferencija u Zagrebu

U petak, 24. lipnja održana je 6. Nacionalna CAP konferencija u Zagrebu. Zahvaljujemo svim sudionicima, a posebno izv.prof.dr.sc. Miroslavu Rajteru koji je predstavio rezultate istraživanja “DeShame Hrvatska” te sudionicima panel rasprave na temu nasilja nad i među djecom i mladima: Krešimir Prijatelj (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), Sabina Mandić (Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, Odsjek za poremećaje u ponašanju), Kristijan Družeta (Grad Pula, savjetnik za urbanu sigurnost, tajnik vijeća za prevenciju kriminaliteta), Lucija Dominiković (Društvo za psihološku pomoć) i Kristina Mihaljević (Ženska soba – Centar za seksualna prava), kao i našim moderatorima Martini Podobnik i Kristijanu Oreškoviću.

Kako potaknuti djecu na čitanje vječito je pitanje?

Kako potaknuti djecu na čitanje vječito je pitanje?

      Čitanje je jedna od osnovnih kompetencija koju osoba tijekom života stječe te neizostavni dio svakodnevice. Radi se o procesu razumijevanja sadržaja prisutnog u pisanome tekstu koji pod utjecajem unutarnjeg i vanjskog okruženja osobe oblikuje...

Završno događanje i podjela knjiga

Završno događanje i podjela knjiga

      Polako ali sigurno, približavamo se kraju školske godine, a samim time i aktivnostima koje provodimo u sklopu projekta „Korakovi knjigoljupci“. U suradnji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom „Metel Ožegović“ te OŠ Frana Krste Frankopana, proveli...

Provedba čitalačkih klubova

Provedba čitalačkih klubova

              Svaki čitatelj ima svoje životno i tekstualno iskustvo te tijekom čitanja oblikuje različite predodžbe o pročitanom tekstu, pa se tako i razumijevanje pročitanog teksta razlikuje od čitatelja do čitatelja. Pri polasku u...

Održan je Osnovni CAP seminar u Obrovcu

Održan je Osnovni CAP seminar u Obrovcu

U prostorima Osnovne škole Obrovac 13. i 14.05.2022. godine održali smo edukaciju za provedbu Osnovnog CAP programa prevencije nasilja nad i među djecom i mladima.  Edukaciju su vodile CAP trenerice - Vesna Orešković i Lidija Bregant-Jelić, a edukaciju su uspješno...