Select Page
CAP – Grad Rijeka

CAP – Grad Rijeka

Udruga roditelja Korak po korak i ove godine provodi projekt CAP programom protiv nasilja nad djecom i mladima na području Grada Rijeke, kojeg financijski podržava Grad. Kroz projekt je osigurana provedba Osnovne, Teen i Special Needs varijante programa u odgojno -...

CAP- Splitsko-dalmatinska županija

CAP- Splitsko-dalmatinska županija

Udruga roditelja Korak po korak i ove godine provodi projekt CAP programom protiv nasilja nad djecom i mladima na području Splitsko - dalmatinske županije, kojeg financijski podržava Županija. Kroz projekt je osigurana provedba Predškolske varijante programa u dječjim...

CAP- Velika Gorica

CAP- Velika Gorica

 Udruga roditelja Korak po korak i ove godine provodi projekt CAP programom protiv nasilja nad djecom i mladima na području Velike Gorice, kojeg financijski podržava Grad Velika Gorica. Kroz projekt je osigurana provedba Predškolske, Osnovne i Teen varijante programa...

CAP – Grad Rijeka

CAP- Koprivničko-križevačka županija

  Udruga roditelja Korak po korak i ove godine provodi projekt CAP program prevencije nasilja nad djecom na području Koprivničko - križevačke županije, uz financijsku podršku Županije. Kroz projekt je osigurana provedba CAP radionica za djecu i roditelje o...

Održan je Special Needs CAP seminar u Gospiću

Održan je Special Needs CAP seminar u Gospiću

Prvi put nakon 2016. godine održali smo Special Needs CAP seminar za osposobljavanje novih provoditelja CAP programa specifično namijenjenog djeci s teškoćama u razvoju! Seminar je održan uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz projekt "SN-ažno...

6. Nacionalna CAP konferencija u Zagrebu

6. Nacionalna CAP konferencija u Zagrebu

U petak, 24. lipnja održana je 6. Nacionalna CAP konferencija u Zagrebu. Zahvaljujemo svim sudionicima, a posebno izv.prof.dr.sc. Miroslavu Rajteru koji je predstavio rezultate istraživanja “DeShame Hrvatska” te sudionicima panel rasprave na temu nasilja nad i među djecom i mladima: Krešimir Prijatelj (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju), Sabina Mandić (Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, Odsjek za poremećaje u ponašanju), Kristijan Družeta (Grad Pula, savjetnik za urbanu sigurnost, tajnik vijeća za prevenciju kriminaliteta), Lucija Dominiković (Društvo za psihološku pomoć) i Kristina Mihaljević (Ženska soba – Centar za seksualna prava), kao i našim moderatorima Martini Podobnik i Kristijanu Oreškoviću.

Održan je Osnovni CAP seminar u Obrovcu

Održan je Osnovni CAP seminar u Obrovcu

U prostorima Osnovne škole Obrovac 13. i 14.05.2022. godine održali smo edukaciju za provedbu Osnovnog CAP programa prevencije nasilja nad i među djecom i mladima.  Edukaciju su vodile CAP trenerice - Vesna Orešković i Lidija Bregant-Jelić, a edukaciju su uspješno...

CAP program prevencije zlostavljanja djece i mladih

Općenito o CAP-u

 • Povijest CAP programa u Hrvatskoj
 • CAP program danas
 • ICAP

Kurikulumi CAP programa

 • Predškolski CAP
 • Osnovni CAP
 • Teen CAP
 • CAP za djecu s teškoćamaCAPIS baza
 • Aktivnosti CAP programa
 • Nacionalna konferencija CAP pomagača
 • Seminari za provedbu CAP programa

CAP mreža

 • Savjet CAP-a
 • Koordinator CAP programa za Hrvatsku
 • CAP županijske koordinatorice