Glavni cilj projekta je spriječiti i smanjiti povećanje nasilja među mladima u NEET stiuaciji razvijanjem alata za odgojno obrazovne djelatnike i druge edukatore, trenere, socijalne radnike i druge pružatelje usluga koji će im omogućiti da identificiraju problem i podrže aktere zlostavljanja, preoblikovanje obrazaca ponašanja nasilnika i aktiviranje pasivnih svjedoka. Priroda ovog socijalnog problema objašnjava potrebu za međunarodnom suradnjom jer je zlouporaba digitalnih tehnologija i društvenih medija globalno pogodila ljude.

Pet od šest sudionika partnerstva članovi su mreže DLearn koja sakuplja prakse i ideje, a okuplja različite organizacije u Europi kako bi razmislile, razmislile i pokrenule nove inicijative u pravcu unapređenja digitalnog učenja. Iskustvo mreže DLearn u planiranju i provedbi projekata koje financira EU pružit će čvrstu osnovu za projekt.

Mađarska organizacija Konszenzus, kao koordinator projekta, provodi projekte posebno u području socijalne zaštite, tržišta rada i info-komunikacija, kako bi podržala integraciju grupa u nepovoljnom položaju u društvo.

FEUZ, Španjolska, želi pronaći suradnička, inovativna rješenja za potrebe poduzetnika, javnih i privatnih poduzeća i institucija, liberalnih profesionalaca, studenata i društva općenito. 

AKNOW, Grčka, je tvrtka za tehničku implementaciju koja pruža visoko kvalificirane ICT usluge.

Nacionalna liga za zaštitu djece, Mađarska, ima veliko iskustvo u programu Sigurniji Internet.

Veliko nam je zadovoljstvo da smo i mi dio ove grupe partnera te ćemo svojim iskustvom rada na preventivim programima i programima zaštite djece doprinijeti ostvarenju ciljeva ovog projekta.  

Osobe u NEET situaciji dulje ili kraće vrijeme nisu povezani s obrazovnim sustavom i općenito sa svijetom formalnih organizacija. Programi koji ih podržavaju često su neadekvatni zbog njihovih metoda, otuđenja mjesta i ponekad stavova trenera. Stoga se moraju primijeniti inovativne metode obrazovanja odraslih, zasnovane na stalnoj virtualnoj prisutnosti i prilagođene potrebama ove posebne skupine mladih, kako bi se spriječili i ublažili učinci zlostavljanja na mreži i izvan nje.

Projekt pripada Erasmus + strateškim partnerstvima, započeo je u listopadu 2020. godine te traje sve do rujna 2023. godine.