Select Page

Povijest CAP programa u Hrvatskoj

 Gorana Hitrec, prof.psih. – inicijatorica CAP programa u Hrvatskoj

Budimpešta, 1997., sastanak nacionalnih timova za provedbu međunarodnog projekta Korak po korak, prisutan i tim naše Udruge. Posebna točka dnevnog reda je nastup Pat Stanislaski, izvršne direktorice ICAP-a, koja je u dojmljivom nastupu prezentirala CAP program. Fascinirao me njezin nastup na način kako to mogu samo ljudi koji jako vole i vjeruju u ono što rade, ljudi duboko posvećeni određenoj misiji, a njena misija je bila osnaživanje djece i njihova zaštita od napada. Opisivala je kako je program započeo, kako se razvijao i mijenjao, koja je njegova filozofija i ciljevi, sadržaj aktivnosti sa djecom, roditeljima i osobljem škola, kako na njega reagiraju djeca, roditelji i učitelji, koji su mu učinci, zašto se smatra jednim od najkvalitetnijih i najobuhvatnijih programa primarne prevencije zlostavljanja djece u svijetu.

Entuzijazam Pat Stanislaski bio je zarazan. U to vrijeme u Hrvatskoj nismo imali niti jedan program  takve vrste i brzo se nametnuo zaključak: da, upravo takav program trebamo! Ako uvedemo CAP štedimo i vrijeme i novac koji su potrebni za razvoj i provjeru jednog takvog preventivnog programa.

Devedesetih godina prošlog stoljeća i u Hrvatskoj se, zahvaljujući djelovanju brojnih stručnjaka, zlostavljanje i zanemarivanje djece prepoznalo kao prvorazredan društveni problem. U Udruzi smo smatrali da se trebamo priključiti tim nastojanjima i sa idejom uvođenja CAP programa, dakle, razvijenog i provjerenog programa, u osnovne škole. Procijenili smo da imamo osnovne pretpostavke za to: visoku motivaciju, značajnu mrežu suradnika u osnovnim školama, kvalitetnu suradnju sa brojnim prosvjetnim i zdravstvenim institucijama te nevladinim organizacijama. Od samog početka opredijelili smo se za nešto drukčiji pristup razvoju mreže CAP pomagača, nego je to bilo u SAD-u i drugim državama koje su ga tada primjenjivale. Željeli smo da CAP program provode učitelji i stručni suradnici osnovnih škola, dakle pomagači iz obrazovnog sustava u kome rade i koji na taj način iznutra mijenjaju klimu u školi prema većoj sigurnosti i osjetljivosti za probleme zlostavljanja i zanemarivanja djece. Stoga smo 1999.g. osmislili projekt „Prevencija zlostavljanja djece kroz školski sustav i lokalnu zajednicu – primjena CAP programa“ sa ciljem da se educira inicijalna grupa CAP pomagača i program provede i evaluira  na uzorku osnovnih škola iz različitih dijelova Hrvatske. Projekt je podržao Zavod za unapređenje školstva, a financirao Institut Otvoreno društvo Hrvatska. Uspostavljena je suradnja s ICAP-om pa su 4-dnevni inicijalni seminar u Lovranu održale Pat Stanislaski i Cheryl Moyta. Među 46 polaznika, većinom školskih psihologinja, pedagoginja i učiteljica, bilo je i nekoliko predstavnika nevladinih udruga iz Čakovca i Splita, Društva za psihološku pomoć i Obiteljskog savjetovališta Caritasa Zadarske nadbiskupije.

Po završetku seminara polaznici su dobili internacionalni certifikat o završenom CAP seminaru, no samo oni koji su potpisali i Sporazum o suradnji na provedbi CAP programa za djecu mlađe školske dobi, kojim se štite autorska prava CAP programa u vlasništvu ICAP-a, njih 35, mogli su program i primijeniti.

Sljedeća etapa projekta uvođenja CAP-a, uslijedila je u prvoj polovini 2000.g. CAP je primijenjen u 13 pilot osnovnih škola iz različitih dijelova Hrvatske, a Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta proveo je evaluaciju raspoloživih resursa, provedbe aktivnosti programa i posljedica/učinaka programa. Zaključak evaluacije bio je da CAP program ima sve uvjete da se ponudi školama kao jedan od kontinuiranih  programa primarne prevencije zlostavljanja.

Od tada do danas, uz suradnju i podršku ICAP-a, Udruga je razvila snažnu mrežu CAP timova koji provode različite CAP programe. Činjenica da su CAP pomagači i pomagačice uglavnom osobe koje rade s djecom u u vrtićima i školama, pokazala se značajnom za mijenjanje klime u odgojno-obrazovnim ustanovama u pravcu veće usmjerenosti na prava i sigurnost djece. Profitiraju djeca, roditelji i osoblje ustanova.

Filozofija i ciljevi CAP-a snažno su utjecali i na sve nas koji smo ga prihvatili i provodili ili provodimo.