Select Page

CAP program danas

CAP program u Hrvatskoj se provodi od 1999. godine, a zahvaljujući širokoj i dobro razvijenoj mreži CAP pomagača, trenera i seminara svih CAP programa od 2017. godine CAP se provodi na području cijele države u svih 20  županija i Gradu Zagrebu. 1999.– 2020. CAP programom obuhvaćeno je:

24.272

odgojno-obrazovnih djelatnika

73.628

roditelja

117.228

djece i mladih

CAP  program  je  verificiran  od  strane  Ministarstva  znanosti  i  obrazovanja  i  Agencije  za znanosti i obrazovanje. Na taj način provedba programa uvodi se u školski kurikulum te se učiteljima  priznaje  u  radno  zaduženje.  Školske  godine  2012./2013.  godine  uveden  je Kurikulum Zdravstvenog odgoja koji predviđa 4 temeljne cjeline: Živjeti zdravo, Prevencija nasilničkog  ponašanja,  Prevencija  ovisnosti  te  spolna/rodna  ravnopravnost  i  spolno odgovorno  ponašanje.  Velikom  dijelu  sadržaja  Kurikuluma,  komplementaran  je  CAP program prevencije nasilja nad djecom te ga dio CAP timova i dalje provodi kao doprinos provedbi programa Zdravstvenog odgoja.

U novom kurikulumu za 2018. godinu za program „Škola za život“ Ministarstva znanosti i obrazovanja  istaknuto  je  „korisnije  i  smislenije  obrazovanje,  usklađeno  s  njihovom razvojnom  dobi  i  interesima  te  bliže  svakodnevnom  životu“  s  čime  s  kurikulum  CAP programa i sama filozofija CAP-a podudara.

Osobe koje završe edukaciju koju provodi Udruga roditelja „Korak po korak“ nazivaju se CAP pomagači(ca)ma, te nakon odrađene tzv. follow up aktivnosti i službeno mogu početi provoditi CAP program u ustanovama u kojima rade. Na CAP seminarima educiraju se budući CAP pomagači koji će provoditi CAP u odgojno-obrazovnim institucijama obrazujući tako druge odgojno-obrazovne djelatnike, roditelje i djecu. Prolaskom edukacije i provedbom programa, CAP pomagači postaju dio CAP mreže i zajedno sa svima drugima rade na daljnjem razvijanju programa i kvalitete provođenja istog.

Tijekom 2020. godine napravili smo kompletnu prilagodbu provedbe svih kurikuluma i svih elemenata programa prema mjerama i preporukama za provođenje u pogoršanim epidemiološkim uvjetima. Digitalizacija CAP programa sadrži – snimke igrokaza za radionice sa djecom, online provedbe Predavanja za osoblje i roditelje. Digitalizacija je provođena kroz sveobuhvatne konzultacije sa Županijskim koordinatoricama, Savjetom CAP programa i CAP timom Udruge.