Select Page

Obrazovanje odraslih za stjecanje vještina u socijalnim odnosima

Od rujna 2020. godine Udruga roditelja „Korak po korak“ sudjeluje u provedbi projekta „Re-Ability – Adult education to promote RElational Ability“ koji pripada skupini Erasmus+ Strateških partnerstva u području obrazovanja odraslih i  financiran je od strane Europske komisije za programe zajednice u području obrazovanja i stručnog usavršavanja.

Glavni cilj projekta je poboljšanje socijalnih i emocionalnih vještina žena / majki žrtava nasilja koje su privremeno smještene u stambenoj zajednici i / ili su smještene u centrima za borbu protiv nasilja. Kako bi postigli ovaj cilj, potrebno je poboljšati vještine odgajatelja stambenih zajednica i centara, u smislu učenja novih vještina te im pružiti inovativne operativne alate koji ženama / majkama omogućuju postizanje dobre razine socijalnih i emocionalnih vještina.

Uz psihološku i emocionalnu podršku, odrasli koji su doživjeli određenu traumu i koji imaju temeljni odgojni zadatak (kao roditelji),  trebaju steći i poboljšati osobne vještine  usporedno s podrškom koju primaju. To se posebice odnosi na socijalne vještine kao što su samosvijest, upravljanje osjećajima, upravljanje stresom, empatija, učinkovita komunikacija i učinkoviti odnosi.

Upravo iz tog razloga, s ciljem modernizacije i internacionalizacije partnerskih organizacija, razmjene dobrih praksi, namjeravamo stvoriti niz alata i rezultata koji mogu stvoriti međusobnu vezu između formalnog, neformalnog i informalnog učenja i podići kvalitetu “obrazovanja” koje se nudi ženama / majkama i njihovoj djeci u zajednici.

Ciljevi projekta su:

  • Razvijanje Plana obrazovanja za roditelje: alat za procjenu, poboljšanje i praćenje roditeljskih vještina
  • Promicanje i razvijanje socijalnih i emocionalnih vještina majki: alati, ideje i aktivnosti
  • Nove obrazovne potrebe: preporuke majki koje su žrtve nasilja

Projekt Re-Ability se provodi u Italiji, Grčkoj, Republici Hrvatskoj, Estoniji i Rumunjskoj od strane sljedećih organizacija: