Select Page

 UKLJUČIVA PODRŠKA

Projekt Uključiva podrška proveden je  od 1.9. 2019.- 31.8.2020. godine u suradnji s Upravom za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom te uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Cilj projekta bio  je doprinijeti uspješnoj resocijalizaciji i reintegraciji (bivših) zatvorenika i obitelji kroz usluge psihosocijalne podrške i brige o mentalnom zdravlju, jačanje odnosa roditelj – dijete te jačanje međuresorne suradnje. Ciljana skupina koju smo nastojali obuhvatiti aktivnostima ovog projekta jesu zatvorenici u Kaznionicama Lepoglava i Požega te Zatvoru Bjelovar, bivši zatvorenici upućeni od strane Probacijskih Ureda Zagreb I i II, članovi obitelji (bivših) zatvorenika, predstavnici pravosuđa, stručnjaci različitih profila te predstavnici uže i šire javnosti.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Sastanci projektnog tima – namijenjeni su za suradnike na projektu, predstavnika djelatnika Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, (zatvorskog i probacijskog sustava) i programskog tima. Namjera je bila ostvarivanje bolje povezanost ključnih dionika te veće dostupnosti usluga za same korisnike.

Psihosocijalni rad s korisnicima – središnji dio projekta. Cilj je bio osnaživanje roditelja – bivših zatvorenika i članova  njihovih obitelji. Svako savjetovanje bilo je individualno prilagođeno no okosnica se odnosila na promicanje mentalnog zdravlja te razvoj roditeljskih i partnerskih vještina kao i osobni rast i razvoj.

Razvoj brošure – načini prepoznavanja i nošenja s anksioznim i ostalim simptomima. Razvijena je u suradnji s polaznicama poslijediplomskog specijalističkog studija Rana intervencija s Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta. Svrha je bila osposobiti (bivše) zatvorenike za uspješno nošenje s anksioznim simptomima. Brošuru „Nošenje s tjeskobom“ možete preuzeti ovdje.

Razvoj materijala – prepoznavanje simptoma tjeskobe kod djece i odraslih. U suradnji s KRDOM, obrtom za specijalizirane dizajnerske djelatnosti, razvijena je video-animacija o tjeskobi za djecu (zatvorenika i bivših zatvorenika) te o pozitivnom roditeljstvu za roditelje (bivše) zatvorenike. Video – animaciju o tjeskobi odraslih možete pogledati ovdje te video – animaciju za djecu o tjeskobi ovdje.  

Webinar za stručnjake – 31.8.2020 od 11:00 do 12:30 sati putem online Jitsi platforme proveden je webinar namijenjen stručnjacima iz različitih sektora koji se bave počiniteljima kaznenih djela odnosno, njihovom resocijalizacijom i reintegracijom u zajednicu. Sudjelovalo je ukupno 26 sudionika s područja cijele Republike Hrvatske, a gošće predavačice bile su Izv.prof.dr.sc. Anita Jandrić Nišević  s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, predstavnica Kaznionice u Lepoglavi te Mia Krpan koja je predstavljala projekt i aktivnosti provedene na projektu Uključiva podrška. Sadržaj webinara sačinjavale su teme o znanstveno utemeljenom pristupu rada s počiniteljima kaznenih djela, motivaciji počinitelja kaznenih djela za suradnju, provedbi motivacijskog intervjua s nedobrovoljnim klijentima, kako umanjiti psihosocijalne posljedice koje utječu na njihovu prilagodbu na život po izlasku iz zatvora te predstavljanje tretmanskog rada u Kaznionici Lepoglava. Po završetku izlaganja, održana je kratka diskusija u kojoj su sudionici izrazili veliki interes za teme ovog, ali i srodnog područja.

Promocija projekta – pisanje članaka i objava na društvenim mrežama. Namjera je bila podizanja svijesti javnosti na nacionalnoj razini o pružanju podrške pri integraciji u zajednicu bivših zatvorenika – osoba koje su otpuštene s izdržavanja kazne zatvora i članova njihovih obitelji.