Select Page

Budi Odgovoran, Slobodno Sheraj!

Udruga roditelja „Korak po korak“ u partnerstvu s Društvom „Naša djeca“ grada Gospića, provodi projekt Budi Odgovoran, Slobodno Sheraj! (BOSS) na području Grada Zagreba i Ličko-senjske županije. Projekt je započeo u ožujku 2020. godine i provodit će se u kontinuitetu od 12 mjeseci uz potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Cilj projekta je poticanje odgovornog spolnog ponašanja mladih kroz analiziranje, korištenje i dijeljenje informacija te volontiranje čime ih se ujedno potiče na aktivno sudjelovanje u zajednici. Predviđenim aktivnostima nastojimo informirati i educirati mlade te senzibilizirati javnost o potrebama i preporukama mladih usmjerenih na promicanje odgovornog spolnog ponašanja.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Identifikacija volontera i razvoj edukacije – u provedbu projekta uključili smo 20 volontera koji su sudjelovali na trodnevnoj online edukaciji održanoj 23., 24. i 25.6. 2020. godine putem ZOOM platforme.

Cilj ove edukacije bio je osnaživanje i educiranje mladih o specifičnostima i izazovima vezanim uz odgovorno spolno ponašanje te o konkretnim aktivnostima za provedbu ispitivanja potreba i preporuka mladih i medijske kampanje. Volontere smo tijekom edukacije podijelili u dva tima.

Tim BOSS 1 bio je zadužen za planiranje i provedbu fokus grupa, anketnog ispitivanja potreba i preporuka, obradu rezultata i kreiranje zaključaka na temelju dobivenih podataka.

Zadatak tima BOSS 2 bio je planiranje i provedba medijske kampanje, sudjelovanje u izradi video poruka, razvoj i moderiranje društvenih mreža te kreiranje poruka i objave na web stranicama.

Fokus grupe – organizirano je ukupno 5 fokus grupa na kojima je sudjelovao 21 sudionik, a njihova svrha bila je utvrditi perspektivu i potrebe mladih o izazovima i mogućnostima unapređenja vezanim uz odgovorno spolno ponašanje mladih. Ključna pitanja na koja smo pokušali dobiti odgovore jesu: Ponašaju li se mladi odgovorno? Kakve poruke mladi trebaju? Kakve informacije, usluge i oblici podrške su mladima potrebne? Na kojim mjestima se takve poruke mladima mogu prenositi? Što je potrebno unaprijediti? Na temelju rezultata fokus grupa definirano je 10 tematskih područja koja su mladi naglasili kao vrlo bitna za promicanje odgovornog spolnog ponašanja – edukacija roditelja o tome kako razgovarati s djecom o seksu, propagiranje odgovornog spolnog ponašanja kroz pozitivnu sliku, zagovaranje kontracepcije, a ne apstinencije, uvođenje zdravstvenog (seksualnog) odgoja u škole, utjecaj medija na sliku o seksu, poznavanje pojma pristanka, destigmatiziranje teme seksa i seksualnih odnosa, promjena društvene svijesti o seksu i podrška tijekom odrastanja (obiteljska i stručna).

Anketni upitnik – na temelju dobivenih rezultata analizom fokus grupa,  kreiran je anketni upitnik koji je proveden na uzorku od 200 mladih diljem Republike Hrvatske koji su se razlikovali prema demografskim obilježjima. Ispitivao je informiranost mladih na zadanu temu, poznavanje i korištenje kontracepcije te utjecaj društva i medija na odgovorno spolno ponašanje. Prema dobivenim rezultatima evidentirano je kako je mladima znanje o vlastitoj seksualnosti i odgovornom spolnom ponašanju najčešće dostupno iz nepouzdanih i neprovjerenih izvora kao što su internet, televizija, časopisi, vršnjaci ili starijih adolescenti, a rjeđe informacija dobivenih redovitim školovanjem (osnovnoškolskim i srednjoškolskim), roditeljskim odgojem,  verificiranim programima nevladinih organizacija ili stručnih osoba. Mladi su svojim odgovorima poručili kako prevencija u području odgovornog spolnog ponašanja treba biti usmjerena na više razina-roditeljski odgoj, obrazovni sustav, razvijanje kritičkog razmišljanja i destigmatiziranje teme seksualnosti u društvu. Ne smije biti orijentirana samo na stjecanje znanja o sprečavanju spolno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće nego na promjenu pristupa mladima promovirajući informiranost, razvijanje komunikacijskih vještina, pozitivnih stavova i uvjerenja, samopoštovanja i samoučinkovitosti za usvajanje obrazaca odgovornog spolnog ponašanja.

BOSS UP! Susret – kako bi saželi sve dobivene rezultate fokus grupa i anketnog upitnika, održan je jednodnevni BOSS UP! susret volontera 31.10. 2020. godine putem ZOOM platforme. Na njemu su sudjelovali svi volonteri timova BOSS 1 i BOSS 2. Glavni cilj ovog susreta bio je predstavljanje provedenih aktivnosti te kreiranje tema i željenih poruka o važnosti odgovornog spolnog ponašanja mladih koje će biti uključene u izradu 10 edukativnih video poruka. Kroz video poruke u trajanju od jedne do dvije minute obuhvatit ćemo najvažnije zaključke i predstavit ih kroz našu medijsku kampanju.

Medijska kampanja – tijekom prosinca 2020. godine provodit će se medijska kampanja kojom ćemo promovirat izrađene video poruke kako bismo unaprijedili informiranost o potrebama mladih i senzibilizirali opću i stručnu javnost. Kreirali smo službeni Instagram profil pod nazivom @boss_odgovorno_sheraj i internetsku oznaku „hashtag“ #BOSStamodgovornost koja će simbolizirati aktivnosti i poruke izrađene tijekom trajanja projekta.