Select Page

CAPIS baza

Od 2017. godine, sve aktivnosti unutar bilo koje od četiri verzije CAP programa unosimo na online platformu CAPIS koju je razvio naš Željko Beranek, a u kojem voditelji i voditeljice timova, koordinatori/ice unose sve protokole i prikazuju nam kako se širi naša CAP mreža i koliko roditelja, djelatnika i djece je obuhvaćeno našim programom.

CAPIS sustav pomaže CAP timovima da unose podatke, evaluacije i komentare sa provedenih CAP radionica, CAP koordinatorima da prate provedbu su svom gradu ili županiji, a Udruzi za sveobuhvatno praćenje i rada na kvaliteti programa kao i za izvještavanje prema donatorima i prijavi na nove Natječaje i Javne pozive kako bi osigurali daljnje financiranje CAP programa.

Kontinuirano radimo na rastu i razvoju CAPIS baze, pa smo tako nedavno na bazu stavili sve nove, relevantne materijale za provedbu svih kurikuluma kako bi svi CAP pomagači koji imaju pristup bazi mogli u bilo kojem trenutku preuzeti te materijale. Tamo ćemo ih redovito ažurirati kako bi smanjili vremenski period slanja materijala i obavijesti o promjeni istih putem mail i/ili telefonske komunikacije. Naravno, i dalje potičemo direktnu komunikaciju sa zaposlenicima Udruge oko bilo kojih specifičnih situacija ili nejasnoća vezanih uz provedbu i izvještavanje o provedenim radionicama kako bi smanjili rizik od pogrešaka i većih odstupanja u provedbi programa.

https://capis.link/ – stranica je na kojoj se nalazi navedena baza te je u potpunosti prilagođena korisnicima kako bi olakšala pristup i korištenje iste. Preduvjeti za korištenje sustava CAPIS-a su:

  1. Pristup Internetu
  2. Posjedovanje korisničkih računa na jednom od servisa:
  • Facebook
  • Google
  • Microsoft

Ako koristite neku od usluga navedenih pružatelja usluga (e-mail, društvene mreže…), već posjedujete korisnički račun te ne morate stvarati novi.

  1. Uređaj za pristup (mobitel, tablet, prijenosno ili stolno računalo)
  2. Pozivni kôd dostavljen od Udruge u obliku broja ili poveznice (linka)

Ovo su osnovne informacije koje je potrebno znati prije korištenja CAPIS-a, a za sve ostale detaljne upute podsjetite bazu i link UPUTE