Select Page

Članstvo u udruzi

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja prihvaća misiju, ciljeve i vrijednosti Udruge te koja kao roditelj ili profesionalnim angažmanom, ili na drugi prikladan način, želi pomagati i promicati interese i prava djece i njihovih obitelji.
Članstvo u Udruzi može biti redovito, pridruženo i počasno.
Redoviti članovi aktivno sudjeluju u radu Udruge. Redovito članstvo čine i sve osobe koje su zaposlene ili dugoročnije angažirane na nekom od projekata i programa Udruge, a žele se aktivno uključiti u rad Udruge. Redoviti članovi su članovi Skupštine i imaju pravo glasa.
Pridruženi članovi su oni koji podržavaju ciljeve Udruge, ali ne sudjeluju aktivno u radu Udruge. Pridruženi članovi nisu članovi Skupštine i nemaju pravo glasa.
Članovi Udruge ne plaćaju članarinu.
Ako želite postati našim članom, ispunjenu pristupnicu pošaljite poštom na našu adresu ili pošaljite skeniranu na e-mail:

Udruga roditelja „Korak po korak“
Ilica 73
Zagreb

info@urkpk.org