Select Page

Od prosinca 2019. godine Udruga roditelja Korak po korak sudjeluje u projektu PARENTBANK ‘Povećanje socijalne uključenosti samohranih roditelja s niskim prihodima“.

Projekt pripada skupini Erasmus+ Strateških partnerstava u području obrazovanja odraslih i financiran je od strane Europske komisije za programe zajednice u području obrazovanja i stručnog usavršavanja.

Glavni cilj projekta je poticanje integracije samohranih roditelja s niskim prihodima u tržište rada, kroz promicanje pristupa skrbi za djecu i drugim uslugama koje su im financijski nedostupne, putem tzv. banke vremena te razvijanjem njihovih vještina i poduzetničkog duha koji bi im mogli pomoći u povećanju (svoje) zapošljivosti.”

Projekt kroz sve svoje aktivnosti radi na izgradnji i nadogradnji kompetencija cjeloživotnog učenja koje uključuju – komunikaciju, digitalne vještine, matematičke vještine, osnove u matematici i tehnologiji, poduzetničke vještine te socijalne i građanske vještine.

 Ciljevi projekta su:

Dati podršku samohranim roditeljima sa   niskim primanjima i/ili niskim obrazovanjem     kako bi lakše našli posao

Poboljšati kompetencije stručnjaka koji rade sa samohranim roditeljima za učenje i razvijanje kompetencija cjeloživotnog učenja

Osnažiti samohrane roditelje da razviju i/ili nadograde kompetencije cjeloživotnog učenja

Promovirati pristup samohranim roditeljima uslugama poput čuvanja djece kroz banku-vremena kako bi ih podržali pri ulazak na tržište rada i daljnje osposobljavanje.

Banka-vremena je sustav rada na temelju reciprociteta / uzajamnosti u kojem sati služe kao valuta. To je svojevrsni oblik društvene valute koja omogućuje osobama sa određenom skupinom vještina da zamjeni svoje sate rada sa nekim tko ima drugu skupinu vještina bez da dolazi do razmjene novaca.

Uz nas, na projektu sudjeluje još pet europskih organizacija:

HABILITAS (Rumunjska) – koordinator projekta i nevladina organizacija koja za glavni cilj ima razvijanje projekata i programa u području obrazovanja, cjeloživotnog učenja, razvoj nacionalnih i Europskih projekata za osobe u nepovoljnom položaju.

KMOP (Grčka) –Neprofitna organizacija sa preko 400 godina iskustva u podršci ranjivim skupinama diljem svijeta. KMOP je organizacija iskusna u izradi i implementaciji novih, inovativnih ideja kako bi se osigurao i promovirao pozitivni društveni utjecaj.

CAMINOS (Španjolska) – neprofitna organizacija osnovna 2004. godine, a fokusirana na područje obrazovanja i socijalnog rada. Sam naziv “Caminos” (sa španjolskog prevedeno “putevi”) upućuje na fokus i važnost koji stavljaju na traženje novih načina postizanja ciljeva i istraživanja resursa i prilika za rješenje problema.

SOCIJALNO INOVACIJSKI FOND (Litva) osnovan 1994. godine i postao vrlo prepoznatljiv kao iznimno uspješna nevladina organizacija aktivna u području osnaživanja demokratskih procesa, ženskim ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i različitosti te socijalnoj inkluziji društveno rizičnim skupinama

ZNAM I MOGU (Bugarska) je organizacija civilnog društva osnovana 2007. godine u Sofiji. Provodi nacionalne i Europske projekte, savjetovanja za strukovne škole i savjetovanje za zapošljavanje te razvoja dodatne programe za te korisnike s metodama neformalnog i informalnog obrazovanja.