Select Page

KUTAK ZA UČENJE

Kutak za učenje je edukativna platforma Europske unije koja nudi pregršt poučnog sadržaja u jednostavnim i zabavnim formatima specijalno prilagođenim upravo djeci i mladima. Kutak za učenje objedinjuje stotine interaktivnih obrazovnih materijala o EU-u, namijenjenih...

Održane fokus grupe u sklopu projekta Skills4Parents

Udruga roditelja Korak po korak od studenog 2020. godine sudjeluje u provedbu Erasmus+ projekta Skills4Parents (2020-1-BE01-KA204-074914) uz partnere iz Belgije, Italije, Nizozemske te sa Cipra. Cilj projekta je doprinijeti jačanju vještina kod roditelja i stručnjaka...

Održani webinari s ciljem podrške djeci i mladima koji su pogođeni traumatskim gubicima i tugovanjem

U suradnji s Udrugom za promicanje zdravog života i poboljšanje kvalitete življenja „Luč“, Udruženjem „Djeca prva“ i Agencijom za odgoj i obrazovanje, u razdoblju od 1. ožujka do 11. ožujka 2021. godine održali smo ciklus od 6 webinara „Podrška djeci i mladima koji su...

POZIV NA SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJU ZA STRUČNJAKE KOJI RADE S MLADIMA U NEET SITUACIJI

U sklopu međunarodnog partnerskog konzorcija organizacija iz Mađarske, Italije, Španjolske i Grčke, Udruga roditelja "Korak po korak" provodi Erasmus+ projekt strateškog partnerstva pod nazivom „Say No to Bullying“ s ciljem sprječavanja vršnjačkog nasilja i pomoći...

Povezivanje ključnih dionika

U okviru projekta „Imaš podršku“ koji se provodi s ciljem podržavanja uspješne resocijalizacije i reintegracije bivših zatvorenika i njihovih obitelji u društvenu zajednicu, 2. veljače 2021. u prostorijama savjetovališta u Zvonimirovoj 21 održan je sastanak projektnog...

Edukacija

Osnaživanje svih članova obitelji i stručnjaka/inja za pozitivno roditeljstvo i djelovanje u najboljem interesu djeteta. 

Komunikacija

Jačanje glasa i otvorena komunikacija roditelja, djece i mladih u kreiranju odluka važnih za obitelj u dijalogu sa donositeljima odluka. 

Tolerancija

Djelovanje za opće dobro u skladu sa načelima uvažavanja različitosti, nediskriminacije, promicanje dobrobiti i nenasilja

Jednakost

 Zalaganje za dostupnost informacija, jednakost pristupa i jednake mogućnosti za sve.

Publikacije

Udruga roditelja “Korak po korak”  kreira i donosi vam razne publikacije na temama prevencije nasilja, različitih obilika podrške i edukacije. Sve su dostupne za čitanje i preuzimanje ovdje na našoj web stranci. 

Prijavite se na Korakove edukacije!

djece i mladih u 2020. godini obuhvaćeno je programima, projektima i aktivnostima Udruge

stručnjaka/inja i roditelja u 2020. godini osnaženo je  za rad u najboljem interesu djeteta

publikacija je izrađeno u 2020. godini i javno dostupno za širu populaciju na stranicama Udruge