Select Page

Ponuda za sudjelovanje na Osnovnom ili TeenCAP seminaru

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je: Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.   Ponuda za sudjelovanje na Osnovnom ili TeenCAP seminaru u sklopu CAP programa...
LTTA_Monza

“Like father, like son” – novosti

Početkom svibnja u sklopu projekta "Like father, like son" održan je već treći, pretposljednji transnacionalni projektni sastanak. Mjesto događaja bila je predivna Atena u Grčkoj, a na sastanku su sve partnerske organizacije, kao i uvijek dosad, pristupile rješavanju...

POZIV NA ZAVRŠNU KONFERENCIJU

ZAVRŠNA KONFERENCIJA TROGODIŠNJEG PROGRAMA MAMA JE MAMA   Pozivamo vas na završnu konferenciju trogodišnjeg programa MAMA JE MAMA za maloljetne i mlade trudnice i roditelje koja će se održati 25.5.2023. u Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27 od 10:00 do 12:00 sati,...

Mreža psihosocijalnih savjetovališta doprinijela osiguravanju kvalitete socijalnih usluga

      Mreža psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku sudjelovala je u javnom savjetovanju oko prijedloga Pravilnika o standardima kvalitete socijalnih usluga. Standardi kvalitete opisuju kako trebaju izgledati kvalitetne socijalne usluge i predstavljaju...
leaflogo

Novosti s projekta “LEAF – Learn biodiversity through Environmental Action For the community”

LEAF, punog naziva „Learn biodiversity through Environmental Action For the community“, projekt je Erasmus+ programa, u sklopu ključne aktivnosti 2 u području školskog obrazovanja, na kojem Udruga roditelja „Korak po korak“ sudjeluje kao partner. Projekt je s...

Edukacija

Osnaživanje svih članova obitelji i stručnjaka/inja za pozitivno roditeljstvo i djelovanje u najboljem interesu djeteta. 

Komunikacija

Jačanje glasa i otvorena komunikacija roditelja, djece i mladih u kreiranju odluka važnih za obitelj u dijalogu sa donositeljima odluka. 

Tolerancija

Djelovanje za opće dobro u skladu sa načelima uvažavanja različitosti, nediskriminacije, promicanje dobrobiti i nenasilja

Jednakost

 Zalaganje za dostupnost informacija, jednakost pristupa i jednake mogućnosti za sve.

Publikacije

Udruga roditelja “Korak po korak”  kreira i donosi vam razne publikacije na temama prevencije nasilja, različitih obilika podrške i edukacije. Sve su dostupne za čitanje i preuzimanje ovdje na našoj web stranci. 

Prijavite se na Korakove edukacije!

djece i mladih u 2020. godini obuhvaćeno je programima, projektima i aktivnostima Udruge

stručnjaka/inja i roditelja u 2020. godini osnaženo je  za rad u najboljem interesu djeteta

publikacija je izrađeno u 2020. godini i javno dostupno za širu populaciju na stranicama Udruge