Select Page

CAP mreža

S ciljem praćenja i brige o kvaliteti provedbe programa kao dio djelatnosti Udruge uvedena je CAP mreža. Uključuje hijerarhijsku i organizacijsku strukturu i sljedeće dionike CAP mreže:

Savjet CAP programa – stručno tijelo u Udruzi koje se bavi strategijom provedbe i razvoja CAP-a.

Koordinator CAP programa brine o provedbi programa na razini Hrvatske.

Županijske/Gradske koordinatorice CAP programa – predstavnice CAP programa u njihovoj županiji ili gradu. Na početku školske godine s timovima provode planiranje, te tijekom svibnja sastanke evaluacije. Također, Udruga nastoji kroz projektne aktivnosti redovito osigurati sredstva za superviziju CAP timova, obzirom da je dio njihova rada i krizna intervencija u slučajevima kada dijete otkriva zlostavljanje

Voditelji timova i timovi provode program u svojim ustanovama. CAP program verificiran je od Ministarstva znanosti obrazovanja i športa te Agencije za odgoj i obrazovanje. Timovi ga uvode u školski kurikulum i provode u sklopu radnih zaduženja.