Select Page

Tijela udruge

 

Prema Statutu Udruge, tijela upravljanja su:

Skupština
Upravni odbor

Izvršni direktor
Tajnik

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge, a sačinjavaju je svi redoviti članovi Udruge.

Između dva zasjedanja Skupštine Udrugom upravlja Upravni odbor. Upravni odbor broji 7 članova koji  između sebe biraju predsjednika i dopredsjednika Upravnog odbora.

 

Upravni odbor (2019. – 2023. godine) 

  1. prim.dr.sc.mr. Nives Šikanić Dugić, predsjednica UO
  2. Gorana Hitrec, prof., dopredsjednica UO
  3. prof.dr.sc. Renata Miljević – Riđički 
  4. Nives Milinović, prof.
  5. Izv.prof.dr.sc. Maja Laklija
  6. Marija Šinko, dipl.psih.
  7. Zvjezdana Kuprešak, mag.iur.

 

Izvršna direktorica: 

Silvija Stanić, dipl.psih. univ.spec.iur.

Tajnik:

Vesna Miličević