Partnerstva i mreže

Naša mreža i partneri temelj su našeg rasta i razvoja u Udruzi roditelja Korak po korak. Osim što smo usredotočeni na naše aktivnosti i usluge te na direktni rad s našim korisnicima i korisnicama, već smo dugi niz godina dio nacionalnih i međunarodnih mreža i partnera s kojima često surađujemo kako bismo podijelili znanje i iskustva, razmjenjivali najbolje prakse te učili o  inovativnim pristupima, metodologijama i načinima rješavanja društvenih i organizacijskih problema, kao i individualnih potreba naših korisničkih skupina.

Na taj način razvijamo partnersku mrežu Udruge roditelja Korak po korak i omogućujemo ostvarenje naše misije kroz međusobnu podršku u održavanju događaja, izradi i provedbi projekata te u zagovaračkom radu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Tijekom dosadašnjih više od 20 godina surađivali smo s različitim dionicima, uključujući Ministarstva i državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, nacionalne agencije, odgojno-obrazovne i istraživačke institucije, te organizacije civilnog društva.

UR Korak po korak aktivno sudjeluje u radu svih mreža organizacija u kojima sudjelujemo kao punopravna članica te na taj način kontinuirano ostvarujemo rast broja partnerskih organizacijaiz različitih država i sektora s kojima dijelimo posvećenost zajedničkim vrijednostima, pristupu temeljenom na ljudskim pravima i metodologijskim pristupima te ostvarenju svrhe.

Poštujući vrijednosti odgovornosti, tolerancije, uvažavanja različitosti, nediskriminacije i jednakosti pristupa, promicanja dobrobiti i nenasilja, smatramo da tek zajedničkim radom možemodoprinijeti i utjecati na ostvarenje vizije – demokratsko društvousmjereno na djecu postavljajući njihovu dobrobit, razvoj i školovanje kao prioritet, a obnovu vrijednosti roditeljstva kao izvor mogućnosti za rješavanje sukoba između rada i brige o djeci, čineći sve da se roditeljska uloga cijeni i olakša.

Udruga roditelja Korak po korak članica je sljedećih nacionalnih i međunarodnih mreža:

  • COFACE Families Europe

http://www.coface-eu.org

  • European Parents’ Association – EPA

https://euparents.eu/

  • The European Digital Learning Network – DLEARN

http://dlearn.eu

  • International Center for Assault Prevention

https://internationalcap.org/

  • Koordinacija udruga za djecu
  • GOOD inicijativa

http://goo.hr/good-inicijativa/

Naša rastuća mreža partnera broji više od 10 organizacija iz više od 10 zemalja Europske unije.

COFACE Obitelji Europe – pluralistička je mreža udruga civilnog društva koja predstavljaju interese svih obitelji. Punopravna smo članica ove mreže od 2014. godine.

Europsko udruženje roditelja – EPA osnovane s ciljem podupiranja demokratskih principa i promoviranja većeg sudjelovanja roditelja i lokalne zajednice u odgoju i obrazovanju djece. UR Korak po korak punopravna je članica ove mreže od 2014. godine.

Europska mreža za digitalno učenje – DLEARN Cilj mu je prihvatiti izazove koje donosi digitalna transformacija u smislu neusklađenosti digitalnih vještina i mogućnosti digitalnog učenja. Punopravna članica mreže DLEARN smo od 2019. godine.

Međunarodni centar za prevencija nasilja nad i među djecom – ICAP – Udruga roditelja Korak po korak regionalni je trening centar za provedbu najvećeg svjetskog programa prevencije zlostavljanja CAP program od 2000. godine. Članovi smo upravnog odbora Međunarodnog centra za prevenciju nasilja – ICAP.

Koordinacija udruga za djecu je nevladina i neprofitna udruga koja okuplja 22 članice – organizacije koje se bave aktivnostima u području zaštite dječjih prava. Koordinacija zajedničkim snagama zagovara i promiče interese i dobrobit djece u Hrvatskoj. Udruga Korak po korak članica je i jedna od osnivačica ove Koordinacije.

Članovi smo Koordinacije GOOD inicijative – organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa).