Select Page

O PROGRAMU

Program Uključeni roditelji je prvi puta proveden 2016. godine te je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Opći cilj projekta bio je doprinijeti smanjenju diskriminacije i povećanoj integraciji bivših zatvorenika te njihovih obitelji, kroz jačanje osobnih, roditeljskih i partnerskih resursa te uključivanje u zajednicu kroz mrežu roditelja pomagača.

Specifični ciljevi projekta bili su:

  • osnažiti roditeljske, partnerske i osobne resurse bivših zatvorenika/zatvorenica te podići kvalitetu odnosa u obitelji bivših zatvorenika
  • kapacitirati roditelje pomagače da pružaju podršku integraciji bivših zatvorenika i njihovih obitelji u zajednicu te da svojim djelovanjem doprinesu smanjenju stereotipa i diskriminacije bivših zatvorenika i njihovih obitelji
  • podići svijest stručne i šire javnosti na nacionalnoj razini o korisnosti i prilikama aktivnog uključivanja bivših zatvorenika/ca i njihovih obitelji u zajednicu.

Aktivnosti kroz koje su se ostvarivali ovi ciljevi su identificiranje i uključivanje roditelja pomagača i roditelja bivših zatvorenika, izrada i provedba edukacije za skupinu roditelja pomagača u svrhu osnaživanja, osvještavanja stereotipa prema zatvorskoj populaciji, izrada i provedba edukacije za roditelje bivše zatvorenike o roditeljskim, partnerskim vještinama te osobnom rastu i razvoju.

Osim edukacija važna aktivnost na projektu su i sastanci te okrugli stol s ključnim dionicima u postpenalnom prihvatu koji su ujedno bili i suradnici na projektu a njih su činili predstavnici: Probacijskih ureda I i II u Zagrebu i Kaznionice Lepoglava.

Projekt Uključeni roditelji je uspješno proveden i sljedeće, 2017. godine, s istim ciljevima no s dodatnim aktivnostima koje su uključivale izradu i provedbu radionica sa zatvorenicima i zatvorenicama u Kaznionici Požega i Kaznionici Lepoglava te izradu priručnika za roditelje Slušam te.

Projekti u okviru programa Uključeni roditelji su: Uključiva podrška, Uključene zajednice i Imaš podršku.