Korakov tim

 

Korakov tim čine 8 profesionalaca s dugogodišnjim iskustvom rada u nevladinim organizacijama, kreiranja i provođenja projektnih aktivnosti, kao i zalaganja za promjene u društvu.

IZVRŠNA DIREKTORICA

Sivija Stanić, dipl.psih.univ.spec.iur.

Psihologinja, specijalistica za dječja prava i Gestalt psihoterapeutkinja. Trenutnopohađa doktorski studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Izvršna direktorica udruge s 15 godina iskustva u upravljanju organizacijom, strateškom planiranju, organizacijskom razvoju, zagovaračkim aktivnostima, upravljanju projektima i psihološkim savjetovanjem.

TAJNICA

Vesna Miličević

Administrativna je asistentica i Tajnica Udruge, iskusna u administraciji, organizaciji i koordinaciji aktivnosti, financijskoj administraciji, planiranju i praćenju provedbe, kao i financijskom praćenju projekata.

VODITELJICA EDUKATIVNO – SAVJETODAVNIH AKTIVNOSTI

Iva Buconjić, mag.psych.

Psihologinja, praktičarka ekspresivne art terapije i studentica sveučilišnog specijalističkog studija supervizije u psihosocijalnom radu. Ima bogato iskustvo u razvoju i upravljanju studijskim i terenskim istraživanjima, razvoju i provođenju zagovaračkih aktivnosti za unapređenje i zaštitu prava djece i mladih, osmišljavanju i provođenju treninga i različitih radionica iz područja socijalnih vještina i obrazovanja.Provodi individualno psihološko i on – line savjetovanje te vodi male edukativne grupe i grupe psihološke podrške.

VODITELJICA PROGRAMA I STRUČNA SURADNICA NA PSIHOSOCIJALNIM POSLOVIMA

Mia Krpan, mag.psych.

Psihologinja, trenutno u edukaciji za kognitivno bihevioralnu terapiju. Završila edukaciju Mindfulness za stručnjake pomagačkih zanimanja i prvi stupanj NLP-a u savjetodavnom i terapijskom radu. Zaposlena u Udruzi roditelja Korak po korak od 2019. godine kao voditeljica programa Uključeni roditelji te stručna suradnica na psihosocijalnim poslovima. Provodi individualno psihološko i on – line savjetovanje, vodi male edukativne grupe i grupe psihološke podrške.

KOORDINATOR PROGRAMA i VOLONTERA

Kristijan Orešković, mag.pol.,

Radi na području prevencije zlostavljanja djece (CAP program), sprečavanja internetskog zlostavljanja, organiziranja seminara, konferencija i različitih aktivnosti u cijeloj zemlji. Ima iskustva u radu s mladima, koordinaciji volonterskog rada i uključen je u planiranje i razvoj novih projekata, kao i u zagovaračke aktivnosti.

PROGRAMSKA ASISTENTICA

Daria Ivošević, dipl.antropolog, prof.soc.

Radi na poslovima izrade i provedbe nacionalnih i međunarodnih projekata, na planiranju i organizaciji aktivnosti te na različitim administrativnim poslovima Udruge. Ima više od 10 godina profesionalnog iskustva u području socijalnog uključivanja koje je stekla radeći na razvoju socijalnih usluga za ranjive i marginalizirane skupine, na poslovima izrade, provedbe i izvještavanja projekata te na poslovima organizacije i koordinacije događaja u organizacijama civilnog društva i Programu Ujedinjenih naroda za razvoj RH.

STRUČNA SURADNICA – pripravnica

Karmen Stipeč, mag.act.soc.

Diplomirana socijalna radnica s višegodišnjim iskustvom rada na Katedri za područja socijalnog rada, uz bogato volontersko iskustvo u radu s korisnicima. Zaposlena u Udruzi roditelja Korak po korak od 2019. godine kao stručna suradnica (pripravnica) na programu Mama je mama za maloljetne trudnice i roditelje te projektu Uključiva podrška. Sudjeluje u provođenju malih edukativnih grupa, grupa podrške, individualnom savjetovanju i on-line savjetovanju.

STRUČNA SURADNICA – pripravnica

Sara Carević, mag.psych.

Magistra psihologije s iskustvom volonterskog rada s ranjivim skupinama te istraživačkog rada u području socijalne psihologije i psihologije glazbe. Zaposlena u Udruzi roditelja Korak po korak od 2019.g. kao stručna suradnica (pripravnica) na projektu Uključene zajednice. Sudjeluje u provođenju malih edukativnih grupa, grupa podrške, individualnom savjetovanju i on-line savjetovanju.