Select Page

Korakov tim

 

Korakov tim čini sedam profesionalaca s dugogodišnjim iskustvom rada u nevladinim organizacijama, kreiranja i provođenja projektnih aktivnosti, kao i zalaganja za promjene u društvu.

IZVRŠNA DIREKTORICA

Silvija Stanić, dipl.psih.univ.spec.iur.

Psihologinja, specijalistica za dječja prava i Gestalt psihoterapeutkinja. Trenutno pohađa doktorski studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Izvršna direktorica udruge s 15 godina iskustva u upravljanju organizacijom, strateškom planiranju, organizacijskom razvoju, zagovaračkim aktivnostima, upravljanju projektima i psihološkim savjetovanjem.

TAJNICA

Vesna Miličević

Administrativna je asistentica i Tajnica Udruge, iskusna u administraciji, organizaciji i koordinaciji aktivnosti, financijskoj administraciji, planiranju i praćenju provedbe, kao i financijskom praćenju projekata.

VODITELJICA EDUKATIVNO – SAVJETODAVNIH AKTIVNOSTI

Iva Buconjić, mag.psych.

Psihologinja, praktičarka ekspresivne art terapije i studentica sveučilišnog specijalističkog studija supervizije u psihosocijalnom radu. Ima bogato iskustvo u razvoju i upravljanju studijskim i terenskim istraživanjima, razvoju i provođenju zagovaračkih aktivnosti za unapređenje i zaštitu prava djece i mladih, osmišljavanju i provođenju treninga i različitih radionica iz područja socijalnih vještina i obrazovanja. Provodi individualno psihološko i on – line savjetovanje te vodi male edukativne grupe i grupe psihološke podrške.

STRUČNA SURADNICA NA PROGRAMIMA

Karmen Stipeč, mag.act.soc.

Diplomirana socijalna radnica s višegodišnjim iskustvom rada na Katedri za područja socijalnog rada, uz bogato volontersko iskustvo u radu s korisnicima. Zaposlena u Udruzi roditelja Korak po korak od 2019. godine kao stručna suradnica (pripravnica) na programu Mama je mama za maloljetne trudnice i roditelje te projektu Uključiva podrška. Sudjeluje u provođenju malih edukativnih grupa, grupa podrške, individualnom savjetovanju i on-line savjetovanju.

STRUČNA SURADNICA NA PSIHOSOCIJALNIM POSLOVIMA I SURADNICA NA PROGRAMIMA

Lana Slavikovski, mag. psych.

Magistra psihologije s nekoliko godina iskustva volontiranja u neprofitnim organizacijama i rada s ranjivim skupinama, kreiranja i provođenja radionica za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, studente, učenike i nastavno osoblje. Provodila je savjetovanje djece i roditelja te radila u sekundarnom i visokom obrazovanju. Zaposlena u Udruzi roditelja Korak po korak od ožujka 2022. godine na radnom mjestu stručne suradnice na psihosocijalnim poslovima i suradnice na programima. Sudjeluje u provođenju malih edukativnih grupa, grupa podrške, individualnom savjetovanju i on-line savjetovanju.

VODITELJ PROGRAMA I SURADNIK NA PROGRAMIMA

Renato Vuk, bacc.oec.

Prvostupnik poslovanja i menadžmenta u medijima s dugogodišnjim iskustvom zaposlenja i volontiranja u civilnom društvu, u području mladih. Posjeduje bogato iskustvo u izradi i provođenju različitih projekata s posebnim fokusom na Erasmus+ program, u sklopu kojeg je djelovao i kao trener te facilitator. Od 2020. godine član je Upravnog odbora Nezavisne udruge mladih iz Lepoglave, a u udruzi roditelja Korak po korak s radom počinje u svibnju 2022.