Select Page

IMAŠ PODRŠKU

Projekt „Imaš podršku“ provodi se od rujna 2020.g. partnerstvu s Udrugom PET PLUS, uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt će se provoditi do rujna 2021.g., a usmjeren je na pružanje podrške bivšim zatvorenicima – osobama koje su otpuštene s izdržavanja kazne zatvora u procesu reintegracije u zajednicu, kao i članovim njihovih obitelji.

Opći cilj projekta je doprinijeti uspješnoj resocijalizaciji i reintegraciji bivših zatvorenika i njihovih obitelji kroz usluge psihosocijalne podrške i brige o mentalnom zdravlju, jačanje odnosa roditelj – dijete te jačanje međuresorne suradnje.

Specifični ciljevi projekta:

  • osnažiti roditeljske, partnerske i osobne resurse bivših zatvorenika/zatvorenica te podići kvalitetu odnosa u obitelji bivših zatvorenika
  • osposobiti bivše zatvorenike za uspješno nošenje s anksioznim simptomima kroz brošuru, priručnik, radionicu i individualno savjetovanje
  • podići svijest stručne i šire javnosti na nacionalnoj razini o korisnosti i prilikama aktivnog uključivanja bivših zatvorenika/ca i njihovih obitelji u zajednicu
  • jačanje međusektorske suradnje s ciljem bolje reintegracije bivših zatvorenika kroz međusektorske sastanke

Korisničke skupine koju nastojimo obuhvatiti ovim projektom su bivši zatvorenici, njihova djeca i članovi uže obitelji, te predstavnici stručne i šire javnosti kojima će biti namijenjene publikacije izrađene u okviru projekta.