Select Page

Mreža stručnjaka – ExperTeen

Neformalna mreža stručnjaka i stručnjakinja koje na različitim područjima (općine, gradovi, županije) daju podršku maloljetnim roditeljima na tom određenom području kako bi maloljetni roditelji mogli dobiti podršku blizu svog doma. Svi članovi i članice mreže prihvaćaju ciljeve, misiju, viziju i vrijednosti mreže te će njihovi kontakti biti dostupni na našoj web stranici i portalu maloljetni-roditelji.net.

CILJEVI:

 • Jačanje roditeljskih kapaciteta
 • Osnaživanje budućih roditelja i šire obitelji kroz savjetovališta u mjestu stanovanja kroz postojeće ustanove/udruge
 • Osvještavanje gradskih struktura o problematici maloljetnih trudnoća i stambenog zbrinjavanja istih
 • Educiranje maloljetnih roditelja o trudnoći i roditeljstvu kroz individualan i grupni rad
 • Senzibilizacija javnosti o problematici kroz javne tribine, medijske kampanje i spotove
 • Izmjena/izrada zakonske regulative kroz radne skupine i aktivno sudjelovanje maloljetnih roditelja u odlučivanju
 • Stvaranje socijalne sigurnosti
 • Pružanje zaštite maloljetničkim majkama
 • Briga o zdravlju majke i djeteta
 • Prilagodba cijele obitelji na novonastaloj situaciji
 • Stvaranje privrženosti unutar obitelji prvenstveno majka – dijete
 • Integracija u društvo (završetak škole, prekvalifikacija)
 • Olakšavanje brige o djetetu (dostupniji vrtići, jaslice)

MISIJA:
 • Pomoć i podrška maloljetnim majkama i njihovim obiteljima
 • Informiranjem do zdrave odluke
 • Osnaživanje svih članova obitelji
 • Senzibilizacija i edukacija stručnjaka za temu (osigurati dostatan broj)
VIZIJA:
 • Nitko nije i ne bi trebao biti sam.

VRIJEDNOSTI:
 • Pravo na izbor
 • Jačanje međusobne povezanosti
 • Kvalitetna dostupnost informacija
 • Olakšanje maloljetničkim majkama situacije u kojoj se nalaze
 • Osvijestiti važnost uloge oca u životu djeteta
 • Omogućiti odrastanje u zdravom okruženju u obitelji i zajednici
 • Rad na samopouzdanju
 • Davanje podrške što god odlučili roditelji
 • Uključivanje baka i djedova te šire obitelji/rodbine
 • Osvještavati i senzibilizirati javnost

ČLANSTVO U MREŽI:

 • Centri za socijalnu skrb
 • Ustanove socijalne skrbi (prijem mame s djetetom, pružanje materijalne pomoći)
 • Vjerske zajednice (pružanje smještaja, hrane, odjeće)
 • Socijalni radnici (informiranje i savjetodavni rad s obitelji)
 • Psiholozi (psiho-socijalna podrška)
 • Pravnici (upućivanje u prava i obaveze temeljem zakona i pomoć pri ostvarivanju prava)
 • Zdravstveni djelatnici (briga o zdravlju i obavljanje zdravstvenih pregleda)
 • Pedagozi (savjetodavni rad)
 • Odgojno-obrazovane ustanove (educiranje o spolnom odgoju, podrška i savjetovanje, omogućavanje nastavka školovanja i prihvaćanja novonastalih situacija) – vrtići, škole, Centri za odgoj i obrazovanje,…
 • Ljudi sa sličnim ili istim iskustvima (dijeljenje iskustva, pružanje podrške)
 • Pomoć u kući