Select Page

Ponuda za sudjelovanje na Osnovnom ili TeenCAP seminaru

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je: Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2023./2024.

 

Ponuda za sudjelovanje na Osnovnom ili TeenCAP seminaru

u sklopu CAP programa prevencije zlostavljanja djece

Link za pristup pozivu: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/poziv-za-financiranje-preventivnih-projekata-osnovnih-i-srednjih-skola-te-ucenickih-domova-u-skolskoj-godini-2023-2024/5696

 

Ponuda je namijenjena stručnim suradnicima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama i djelatnicima u učeničkim domovima. Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2023. godine.

Educirani CAP pomagači nakon položenog ispita jednom godišnje potpuno samostalno provode program u svojim školama, a Udruga roditelja „Korak po korak“ osigurava potrebne materijale te stručnu pomoć i superviziju. CAP program se provodi u tri koraka u osnovnim i srednjoškolskim ustanovama. Prvi je predavanje za sve zaposlenike škola, zatim predavanje za roditelje djece koja će programom biti obuhvaćena, te na kraju radionice za djecu i individualni razgovor s njima.

Program je verificiran od strane MZO i AZOO.

 

Kotizacija za oba programa je 106,18 € po osobi.

Udruga će na temelju pristiglih prijava izdati račun.

Seminare drže iskusne trenerice, a Udruga osigurava sve potrebne materijale i konzumaciju na seminaru.

Trajanje seminara je dva dana, dok se treći dan follow up organizira online.

Seminare planiramo održati tijekom školske godine 2023/2024. u Zagrebu, petkom popodne i subotom prije podne. Smještaj i putni troškovi su na teret škole, može ih se tražiti kroz stavku „ostali troškovi povezani s provedbom projektnih aktivnosti“.