Select Page

CAP- Velika Gorica

 Udruga roditelja Korak po korak i ove godine provodi projekt CAP programom protiv nasilja nad djecom i mladima na području Velike Gorice, kojeg financijski podržava Grad Velika Gorica.

Kroz projekt je osigurana provedba Predškolske, Osnovne i Teen varijante programa u dječjim vrtićima i osnovnim školama na području Grada, te je ove godine više od 500 djece imalo priliku steći vještine koje im omogućuju da budu i ostanu sigurna, jaka i slobodna!

Za odgojno – obrazovne djelatnike organiziran je i integrirani Osnovni i Teen CAP seminar kako bi se kompletirali CAP timovi u školama sa šireg područja Velike Gorice, te kako bi se osigurala održivost rezultata čak i nakon završetka projekta. Naime, educirani CAP pomagači program mogu provoditi godinama i generacijama, zbog čega se velik broj odgojno – obrazovnih ustanova i odlučuje na provedbu upravo CAP programa.