Select Page

6. Nacionalna CAP konferencija u Zagrebu

 

 

 

Fokus ovogodišnje konferencije stavljen je na seksualno uznemiravanje među djecom i mladima, a posebice ono koje se događa u online sferi. Na konferenciji je sudjelovalo 50 odgojno-obrazovnih djelatnika – provoditelja preventivnog programa CAP iz cijele Republike Hrvatske. Organizaciju same konferencije sufinanciralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz projekt “SN-ažno u borbi protiv nasilja“, a koji se provodi do 31.08.2022. godine.

Konferenciju je otvorio izv.prof.dr.sc. Miroslav Rajter, voditelj ureda za istraživanja Sveučilišta u Zagrebu koji je prezentirao rezultate istraživanja „DeShame Hrvatska“ o seksualnom uznemiravanju među djecom i mladima. Istraživanje je provedeno pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Lucije Vejmelke sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, a u suradnji s Centrom za sigurniji internet. Istraživanje “DeShame” je ranije provedeno u Ujedinjenom Kraljevstvu, Danskoj i Mađarskoj, a trenutno se provodi i u Srbiji. Hrvatsko DeShame istraživanje pokazalo je da je čak petina srednjoškolaca doživjela ili svjedočila seksualnom uznemiravanju na internetu u posljednjih godinu dana. Više od 30 posto navodi da njihovi vršnjaci potajno fotografiraju gole, polugole ili neprimjereno odjevene osobe ili za vrijeme određene seksualne radnje te ih dijele na internetu. Također, više od 30 posto ispitanih srednjoškolaca svjedočilo je da njihovi vršnjaci dijele fotografije seksualnog sadržaja na kojima su osobe njihovih godina. Problem je što ih više od 40 posto ne bi prijavilo takvo ponašanje.

U panel raspravi na temu “Novi-stari izazovi prevencije nasilja nad i među djecom i mladima” sudjelovali su:
Kristina Mihaljević, Ženska soba – centar za seksualna prava
Kristijan Družeta, Grad Pula, Tajnik vijeća za prevenciju kriminaliteta
Krešimir Prijatelj, Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju
Sabina Mandić, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Odsjek za poremećaje u ponašanju
Lucija Dominiković, Društvo za psihološku pomoć

Tijekom panel rasprave istaknuti su izazovi s motiviranjem roditelja na uključivanje u radionice i predavanja koja se organiziraju na temu prevencije nasilja nad i među djecom. Sudionici panel rasprave usuglasili su se kako se u radionice i predavanja za roditelje najčešće uključuju oni najmotiviraniji roditelji, odnosno oni koji su već senzibilizirani za prevenciju nasilja. Posebni izazov svim provoditeljima preventivnih i savjetodavnih aktivnosti jest kako motivirati roditelje kojima bi takve radionice najviše mogle koristiti (obitelji s različitim psihosocijalnim teškoćama). Također, zaključeno je kako postoji nužnost sinergijskog djelovanja svih dionika na razinama lokalne zajednice kako bi prevencija imala dugoročnije i sveobuhvatnije učinke. Osim toga, prevencijske strategije i programi trebaju biti planirati dugoročno, sustavno i strateški s nacionalne razine uz osiguravanje provedbe samo onih preventivnih programa koji imaju dokazane pozitivne učlnke te koji su utemeljeni na znanstvenim činjenicama.

U završnom dijelu konferencije predstavljeni su rezultati evaluacije CAP programa prevencije nasilja nad i među djecom i mladima provedene s odgojno-obrazovnim djelatnicima (CAP pomagačima i koordinatorima).

Bogata rasprava s provoditeljima iznjedrila je brojne prijedloge i smjernice za unaprjeđenje materijala za provedbu CAP programa te osnaživanje povezanosti unutar CAP mreže.