Select Page

“Like father, like son” – TPM u Valladolidu

U četvrtak, 13. 10., održan je novi transnacionalni projektni sastanak u sklopu projekta „Like father, like son“. Zbog ograničenih mogućnosti putovanja pojedinih partnera sastanak je održan hibridno, u isto vrijeme uživo te online preko ZOOMa.

Na sastanku se raspravljalo o tekućim obavezama projektnog tima, posebice što se tiče projektnog rezultata 1 u sklopu kojeg su već provedena dva istraživanja u kojima su sudjelovali i sami roditelji, te se trenutno radi na objedinjenim rezultatima istraživanja u partnerskim zemljama. Istraživanja će poslužiti kao podloga za rad na sadržaju priručnika te igre proširene stvarnosti u nastavku projekta.

Prokomentirali su se i plan za osiguravanje kvalitete provedbe projekta te diseminacijski plan čiji je cilj informirati javnost o projektu te dijeliti rezultate projekta diljem ciljane skupine, sve kako bi se koristili i nakon provedbe projekta te kako bi uistinu poslužili svrsi, onima kojima su potrebni.

U sklopu sastanka radilo se i na dva informativna/promotivna videa za koja su dogovoreni koncept i sadržaj, a za jedan su video već snimljeni i kadrovi te će isti uskoro biti objavljen!

Projekt „Like father, like son – Parental education and augmented reality to prevent bullying among children“ projekt je strateškog partnerstva u sklopu ključne aktivnosti 2, financiran sredstvima Erasmus+ programa. Udruga roditelja „Korak po korak“ voditelj je ovog projekta, a na njegovoj provedbi radi u timu s još 5 organizacija: Emphasys Centre (Cipar); Formative Footprint (Španjolska); Atermon (Nizozemska); KMOP (Grčka); Universidad de Valladolid (Španjolska); Consorzio Comunità Brianza (Italija).

OTPORAN RODITELJ – OTPORNO DIJETE

 Započinjemo s provedbom novog projekta – Otporan roditelj-otporno dijete. Cilj projekta je pružiti podršku roditeljima kroz organiziranje psiho-edukativnih aktivnosti za djecu i roditelje te pružiti uslugu individualnog savjetovanja roditeljima i djeci. Partnerstvo na projektu je planirano s OŠ F.K.Frankopan u Zagrebu i OŠ dr. F.Tuđman Lički Osik, odakle će biti i izravni korisnici projekta.

Cilj psiho-edukativnih radionica je osnažiti roditelje za pozitivno roditeljstvo kroz edukaciju o stvaranju psihološke otpornosti kod sebe i djece te upoznati roditelje i djecu s uzrocima, posljedicama i načinima nošenja sa stresom te tehnikama opuštanja i mindfulnessa.

Kao psiho-edukativni materijal koji sadržajem prati radionice, bit će tiskana i objavljena stručna publikacija na temu psihološke otpornosti kod roditelja i djece koja će se moći koristiti kao vodilja u nastavku provedbe projektnih aktivnosti u drugim školama i županijama Republike Hrvatske. Osim što će publikacija koristiti stručnjacima i provoditeljima, ona će biti od velike pomoći i roditeljima. Kraj projekta obilježit će se završnim druženjem s korisnicima i volonterima uživo.

Ovaj Projekt provodi se uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.