Select Page

Završetak projekta Prevencija u zajednici – faza II

Projekt Prevencija u zajednici – faza II koji se provodio u partnerstvu sa gradovima Jastrebarsko i Sveti Ivan Zelina došao je svome kraju. Opći cilj projekta bio je doprinijeti suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti među djecom te rizično ponašanje djece vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti kroz paralelnu edukaciju, osnaživanje i povezivanje ključnih odraslih i djece.

Kroz projekt su se provele 3 važne skupine aktivnosti – edukacija, osnaživanje i povezivanje ključnih dionika na razini lokalne zajednie za sveobuhvatno preventivno djelovanje, provedba preventivnog modela PUZ – II s učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola Ljubo Babić iz Jastrebarskog te Ksaver Šandor Gjalski i Dragutin Domjanić iz Svetog Ivana Zeline te evaluacija procesa i učinka s ciljem stvaranja temelja za širenje modela na druge lokalne zajednice.

Za sam kraj projekta provele se se dvije volonterse akcije, po jedna u svakoj lokalnoj zajednici, kako bi se mladima pružila prilika prosocijalnog djelovanja i povećala se privrženost lokalnoj zajednici.

Provedbu projekta podržava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, socijalne politike i mladih.

Kako nam je bilo pogledajte u nastavku.

Mreža udruga za zaštitu prava djece predstavila rezultate analize i preporuke za unaprjeđenje pružanja savjetodavnih usluga djeci i njihovim obiteljima

Dana 20. veljače 2024. godine u Zagrebu, Mreža udruga za zaštitu prava djece, koja okuplja osamnaest udruga s područja Grada Zagreba, Šibensko-kninske, Brodsko- posavske, Osječko-baranjske i Primorsko-goranske županije, predstavila je rezultate analize i preporuke za unaprjeđenje pružanja savjetodavne podrške djeci u nepovoljnim okolnostima i njihovim obiteljima, a koje se pružaju u suradnji države i udruga.

Analiza je provedena u okviru projekta „Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece“ koji je financijski podržan kroz Fonda za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Pored stručnjaka iz udruga koje pružaju savjetodavne usluge u analizi su sudjelovala djeca, mladi i roditelji koji koriste usluge kao i stručnjaci iz sustava socijalne skrbi.

Pravovremene, kvalitetne i besplatne savjetodavne usluge važan su oblik podrške najranjivijoj djeci – djeci s teškoćama, invaliditetom, bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s problemima u ponašanju, žrtvama nasilja, u osjetljivim obiteljskim situacijama, s iskustvom i u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, njihovim roditeljima i cijeloj obitelji. Udruge su, sukladno zakonskim i strateškim okvirima, značajni dionici u pružanju savjetodavne podrške djeci u nepovoljnim okolnostima i njihovim obiteljima, a usluge savjetovanja koje pružaju pozitivno doprinose sigurnom rastu i razvoju djece, kvaliteti života djece i obitelji odnosno osiguravanju jednakih mogućnosti za svu djecu, ostvarivanju i zaštiti njihovih prava.

Događanje je okupilo šezdesetak sudionika iz sustava socijalne skrbi, udruga, predstavnika Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva zdravstva, Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Grada Zagreba, Unicef-a, Caritas-a, policije i akademske zajednice.

Kroz analizu su se, kao ključni izazovi u pružanju socijalnih usluga djeci i obiteljima u potrebi, prepoznali sljedeći:

 • nedostatak kontinuiteta u raspisivanju natječaja kroz koje se osiguravaju potrebne usluge,
 • ograničavanje sredstava koja se mogu namijeniti za stručnjake koji pružaju usluge,
 • nedostatak transparentnosti procjene kvalitete projektnih/programskih prijava,
 • cijene usluga savjetovanja koje se pružaju u mreži socijalnih usluga nisu u skladu s realnim troškovima rada stručnjaka (preniske su),
 • veliko administrativno opterećenje i administrativnog i stručnog osoblja u udrugama.

  Stoga udruge, pored dijaloga s donositeljima odluka o održivim mehanizmima financiranja kao i povećanju sredstava koje je potrebno izdvajati za pružanje socijalnih usluga svoj djeci i obiteljima u potrebi, predlažu donositeljima odluka, nadležnim državnim/lokalnim tijelima i institucijama, sljedeće:

  • Nadležna tijela državne/lokalne uprave i institucije trebale bi raspisivati javne natječaje sukladno javno objavljenim planovima te provoditi postupak procjene projekata i programa sukladno planiranim rokovima,
  • U natječajima se ne bi smjela ograničavati sredstava koja mogu biti usmjerena na ljudske resurse – stručnjake koji pružaju usluge savjetovanja djeci i obiteljima u potrebi, jer su oni temelj pružanja savjetodavnih usluga,
  • Potrebno je unaprijediti transparentnost procjene projektnih/programskih prijava i rezultata javnih natječaja – nadležna državna/lokalna tijela i institucije trebale bi dostavljati prijaviteljima detaljna obrazloženja ocjene njihovih prijava te davati povratne informacije odnosno odgovore na upućene prigovore prijavitelja,
  • Nadležno ministarstvo trebalo bi prilagoditi cijene usluga savjetodavne podrške tržišnim uvjetima odnosno realnim troškovima pružanja usluga.

  Nastavak provedbe programa Univerzalne prevencije u sklopu projekta Prevencija u zajednici – faza II

  U utorak, 30.01.2024. i petak 16.02.2023., predstavnici Udruge roditelja Korak po korak proveli su radionice univerzalne prevencije podučavanjem socio – emocionalnih vještina u 7. i 8. razredu Osnovne škole Ljube Babića u Jastrebarskom.

  Radionice na temu timskog rada, suradnje i adekvatnog rješavanja sukoba provedene su u sklopu projekta Prevencija u zajednici – faza II. Kroz projekt Udruga u partnerstvu sa gradovima Sveti Ivan Zelina i Jastrebarsko provodi niz aktivnosti namijenjenih jačanju kapaciteta odgojno – obrazovnih djelatnika, ali i aktivnosti namijenjene razvoju komunikacijskih vještina, emocionalne pismenosti te sposobnosti odolijevanja vršnjačkom pritisku kod djece i mladih.

  Kao idući korak mladi uključeni u radionice proveste će u ožujku volonterske akcije, kroz koje će se, temeljem naučenog, angažirati u lokalnoj zajednici za opće dobro. Time ćemo projekt provesti kraju i zaključiti još jednu uspješnu suradnju s ove dvije zajednice.

  Provedbu projekta podržava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, socijalne politike i mladih.

  Produživanjem privremenog okvira za zaštitu djece na internetu do sigurnijeg interneta za sve!

  Načini na koje obitelji koriste i bave se digitalnim tehnologijama složeni su i imaju različite učinke. S jedne strane, digitalne tehnologije nude jedinstvene mogućnosti za sve članove obitelji. S druge strane, djeca – i odrasli – suočavaju se s rizicima i izazovima na internetu, kao što je seksualno zlostavljanje djece na internetu. Ovi rizici imaju veliki utjecaj na sigurnost djeteta te psihičko i fizičko blagostanje.

  Potreban je cjelovit odgovor kako bi se uhvatilo u koštac sa ovim problemima. Podizanje svijesti i edukacija roditelja i skrbnika može pomoći, međutim, potrebno je učiniti više. Osobe koje su proživjele zlostavljanje, kao i njihove obitelji moraju dobiti odgovarajuću medicinsku, psihološku i pravnu podršku, ali potrebno je primarno poduzeti učinkovite mjere kako bi se zlostavljanje djece spriječilo. Donositelji politika EU-a trebaju regulirati internetske prostore imajući na umu najbolji interes djece, a tehnološke tvrtke moraju stvarati digitalne usluge i proizvode koji dizajnom štite i promiču prava djece.

  Dana 11. svibnja 2022. Europska komisija objavila je prijedlog Uredbe kojom se utvrđuju pravila za sprječavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece, uz novu Strategiju za bolji internet za djecu. Ova Uredba obvezala bi pružatelje internetskih usluga da spriječe, otkriju, prijave i uklone online materijale seksualnog zlostavljanja djece, a zamijenila bi privremeni okvir koji je trenutačno na snazi, a koji je primjenjiv samo do 3. kolovoza 2024.

  Kako se rok privremenog okvira približava kraju i s obzirom na skore EU izbore u lipnju 2024., Udruga roditelja Korak po korak nedavno je bila supotpisnica zajedničke izjave više od 50 tehnoloških organizacija, kao i organizacija civilnog društva pozivajući EU da poduzme hitne i učinkovite mjere za osiguranje sigurnosti djece na internetu. Potpisnici izražavaju zabrinutost zbog nedostatka napretka u pregovorima oko prijedloga Uredbe o pravilima za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece. Nepostojanje čak ni privremenog okvira stvorilo bi pravnu prazninu za pružatelje internetskih usluga da nastave s otkrivanjem, prijavljivanjem i uklanjanjem materijala vezanih uz zlostavljanje djece na internetu. Stoga potpisnici smatraju da je potrebno produžiti privremeni okvir za najmanje dvije godine ili dok novi stalni okvir ne stupi na snagu. Unatoč tome, primarni fokus ostaje usvajanje dugoročnog okvira koji je učinkovit u sprječavanju i borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu i koji je kompatibilan s pravom na privatnost i drugim ljudskim pravima.

  Dana 8. svibnja 2024. Udruga roditelja Korak po korak bit će domaćin sastanku mreže COFACE Families Europe, kako bi procijenili razvoj događaja u EU-u. Tom prilikom, europska delegacija prisustvovat će Nacionalnoj CAP konferenciji kao primjeru dobre prakse provedbe projekata prevencije seksualnog nasilja nad djecom na području Republike Hrvatske. Tema ovogodišnje konferencije biti će upravo CAP u digitalnom svijetu! Više informacija o samoj konferenciji uskoro!