Select Page

Poziv roditeljima za sudjelovanje u istraživanju navika korištenja interneta kod djece i mladih

Roditelj ste djeteta ili mlade osobe između 10 i 21 godine? Trebamo vašu pomoć!

Udruga roditelja Korak po korak u okviru Erasmus+ projekta StepIn (2020-1-DE02-KA204-007452) provodi istraživanje navika korištenja interneta kod djece i mladih!

Cilj projekta StepIn je osnažiti roditelje za prepoznavanje i nošenje sa prekomjernim korištenjem interneta od strane svoje djece. Pri tome nam je važno čuti stavove i stvarne potrebe samih roditelja, ali i stručnjaka koji pružaju podršku obiteljima. Iz tog razloga pozivamo vas na sudjelovanje u spomenutom istraživanju kojemu možete pristupiti klikom OVDJE.

Dodatne informacije o projektu možete naći na internetskoj stranici projekta a možete nas također kontaktirati slanjem e – maila na adresu iva@urkpk.org.

 

 

 

 

 

 

 

Održane fokus grupe u sklopu projekta Skills4Parents

Udruga roditelja Korak po korak od studenog 2020. godine sudjeluje u provedbu Erasmus+ projekta Skills4Parents (2020-1-BE01-KA204-074914) uz partnere iz Belgije, Italije, Nizozemske te sa Cipra.

Cilj projekta je doprinijeti jačanju vještina kod roditelja i stručnjaka koji rade s njima kroz izradu materijala za učenje. Kao prvi korak u razvoju materijala održane su fokus grupe sa roditeljima i stručnjacima u svakoj od partnerskih zemalja kako bi se validirala važnost pretpostavljenih vještina te identificirala potreba za razvojem materijala za jačanje dodatnih vještina.

Održane fokus grupe poslužile su kao izvor mnoštva vrijednih informacija temeljem kojih ćemo izraditi nacionalno izvješće o potrebama roditelja, a koje će postati dio komparativnog europskog izvješća. Oba dokumenta biti će dostupna na našim web stranicama.

U nastavku vam donosimo citat jednog roditelja:

“Ovo je vrlo specifično vrijeme i teško je raditi na sebi kad ste svi cijelo vrijeme kod kuće, ispred ekrana, bez stvarne ravnoteže između posla i obiteljskog života. Roditelji bi trebali biti ponosni na sebe na kraju svakog dana – samo jer su dali najbolje od sebe!”

 

 

Održani webinari s ciljem podrške djeci i mladima koji su pogođeni traumatskim gubicima i tugovanjem

U suradnji s Udrugom za promicanje zdravog života i poboljšanje kvalitete življenja „Luč“, Udruženjem „Djeca prva“ i Agencijom za odgoj i obrazovanje, u razdoblju od 1. ožujka do 11. ožujka 2021. godine održali smo ciklus od 6 webinara „Podrška djeci i mladima koji su pogođeni traumatskim gubicima i tugovanjem“ za odgojno-obrazovne stručnjake iz osnovnih i srednjih škola te dječjih vrtića s područja Zagrebačke, Brodsko-Posavske, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije. Projekt PUT je prvi ciljani program grupne psihosocijalne podrške u Hrvatskoj koji istovremeno osnažuje djecu i mlade koji su doživjeli gubitak bliske osobe te njihove roditelje koji se uz brojne obaveze i sami nose s gubitkom i tugovanjem. 

Koji su najčešći mitovi vezani uz tugovanje, prepoznavanje karakteristika prijevremenog gubitka, reakcije djece i mladih na traumatske događaje te učinkovite pedagoške strategije u radu s djecom i mladima koji su izgubili člana uže obitelji ključne su teme o kojima su Silvija Stanić, voditeljica projekta PUT i Mirjana Bijelić, voditeljica programa podrške i suradnica na projektu na dvosatnim online predavanjima educirale i senzibilizirale ukupno 392 sudionika i sudionice, koji su webinare ocijenili izrazito pozitivnim ocijenama, vrlo potrebnima i korisnima. Također, svi sudionici edukacije su upućeni u kojim slučajevima i kamo uputiti učenike pogođene tugovanjem na stručnu pomoć i podršku i individualno savjetovanje u Zagrebačkoj, Brodsko-Posavskoj, Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

Nakon online predavanja za odgojno-obrazovne radnike, krajem ožujka u četiri hrvatske županije započet će provedba direktne grupne psihosocijalne podrške u tugovanju za djecu, mlade i obitelji kroz koju ćemo polaznike osnažiti da razumiju prirodni proces tugovanja i smanje osjećaj tjeskobe povezane s gubitkom, da grade strpljenje za vlastite osjećaje te razumiju osjećaje drugih u obitelji, poboljšaju obiteljsku komunikaciju i dnevno funkcioniranje te ostvare uspješnu emocionalnu prilagodbu na gubitak. Ovakav program podrške tugujućim obiteljima pružit će normalizaciju emocionalnih reakcija na gubitak roditelja i podršku od strane vršnjaka kako bi zajedno usvojili nove alate i tehnike nošenja s gubitkom. Više o grupama podrške i kako se na iste prijaviti pogledajte u videu. 

 

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Udruge roditelja Korak po korak. Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Više informacija dostupno je na stranici https://strukturnifondovi.hr/

POZIV NA SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJU ZA STRUČNJAKE KOJI RADE S MLADIMA U NEET SITUACIJI

U sklopu međunarodnog partnerskog konzorcija organizacija iz Mađarske, Italije, Španjolske i Grčke, Udruga roditelja “Korak po korak” provodi Erasmus+ projekt strateškog partnerstva pod nazivom „Say No to Bullying“ s ciljem sprječavanja vršnjačkog nasilja i pomoći žrtvama nasilja među mladim osobama u NEET statusu.

U kontekstu istraživanja, NEET osobama smatramo mlade osobe u dobnoj skupini od 16 do 29 godina, koje ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja i nisu u sustavu obrazovanja odraslih.

Kroz projekt „Say No to Bullying“ provodimo program istraživanja i prikupljanja podataka pod nazivom “Smanji jaz” kako bismo sveobuhvatno razumjeli prirodu i oblike vršnjačkog nasilja i odnos između online i offline vršnjačkog nasilja, te kako bismo istražili prepreke prepoznavanju nasilja.

Vaše sudjelovanje i doprinos u istraživanju nam je iznimno važno kako bismo osigurali sveobuhvatni zbir mišljenja različitih osoba za razvoj rješenja koja će nam pomoći u prevenciji vršnjačkog nasilja, kako za sadašnju, tako i za buduće generacije mladih u NEET statusu i kako bismo podržali stručnjake koje im u svom radu pomažu. Zato vas pozivamo da podijelite s nama vaša razmišljanja i iskustva kako bismo produbili naše razumijevanje u ovom području.

Ljubazno Vas molimo da odgovorite na naš upitnik.

Ne postoje ni točni niti pogrešni odgovori.

OVAJ UPITNIK JE U POTPUNOSTI ANONIMAN! Svi podaci koji su dijelom ovog istraživanja su strogo povjerljivi. Ne prikupljamo osobne podatke i nitko neće moći odgovore povezati s vama!

Istraživanje je na hrvatskom jeziku, sadrži uglavnom pitanja s unaprijed definiranim odgovorima i ne bi trebalo trajati dulje od 3 minute.

Odgovaranje je dobrovoljno.

NAKON ŠTO ODGOVORITE NA SVA PITANJA PRITISNITE TIPKU „PODNESI“ ILI „SUBMIT“ KAKO BISTE NAM POSLALI VAŠE ODGOVORE.

Upitniku je moguće pristupiti do 28. ožujka 2021. godine.

Ako budete htjeli saznati više o rezultatima istraživanja, to možete učiniti na našoj web i Facebook stranici Udruge ili Facebook stranici projekta

Zahvaljujemo Vam na pomoći koju nam pružate ispunjavanjem upitnika!

Povezivanje ključnih dionika

U okviru projekta „Imaš podršku“ koji se provodi s ciljem podržavanja uspješne resocijalizacije i reintegracije bivših zatvorenika i njihovih obitelji u društvenu zajednicu, 2. veljače 2021. u prostorijama savjetovališta u Zvonimirovoj 21 održan je sastanak projektnog tima s predstavnicama Sektora za probaciju. Na sastanku su u prvotnom planu trebali sudjelovati i predstavnici iz kaznenih tijela s kojima se surađuje u okviru projekta, ali je zbog epidemioloških ograničenja dogovorena provedba dva odvojena sastanka.
Sastanku su prisustvovale probacijske službenice Helena Hašpl Jurišić iz Probacijskog ureda I Zagreb i Tanja Novosel iz Probacijskog ureda II, Dora Kozjak iz partnerske udruge PET PLUS te Mia Krpan (voditeljica projekta) i Sara Carević (suradnica na projektu) iz Udruge roditelja „Korak po korak“, a održan je s ciljem povezivanja s ključnim dionicima, predstavljanja planiranih aktivnosti te utvrđivanja mogućnosti i načina daljnje suradnje i komunikacije na projektu, primarno vezane uz korisnike koji su već u tretmanu s ciljem konzultacija o radu s njima. Definirane su ciljane skupine korisnika za aktivnosti projekta, na temelju čega će suradnice iz probacijskih ureda i partnerska organizacija PET PLUS upućivati korisnike UR KPK koja će ih provoditi. Također, predstavljene su i raspravljene teme i aktivnosti grupnih radionica koje su namijenjene bivšim zatvorenicima.

Radionice su izrađene tijekom prosinca 2020. i siječnja 2021.g. u suradnji s volonterkama, studenticama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a obuhvaćaju teme pozitivnog roditeljstva, suočavanja sa stresom, nošenja s neugodnim emocijama, rješavanja problema, partnerskih odnosa i traženja stručne pomoći u svrhu brige o mentalnom zdravlju.

Volonterke na projektu su uz mentorstvo UR KPK izradile i infografike od kojih su dvije namijenjene senzibilizaciji javnosti na položaj i poteškoće s kojima se suočavaju bivši zatvorenici te smanjenju stigmatizacije, a jedna upravo bivšim zatvorenicima kako bi im poslužila u nošenju sa stresom.

Individualno savjetovanje s korisnicima – bivšim zatvorenicima, članovima njihove uže obitelji i djecom provodi se od početka projekta i nastavlja se do rujna 2021.

Planirani početak provedbe radionica za bivše zatvorenike je u prvoj polovini ožujka.

Također, početkom ožujka planiran je sastanak s predstavnicama Zatvora u Bjelovaru, Kaznionice u Požegi i Kaznionice u Glini koji će se provesti s istim ciljevima kao i sastanak s probacijskim službenicama budući da je prvotno zamišljen kao jedan sastanak.