Select Page

Novi

I ove godine u suradnji s Kickboxing klubom Leon gym nastavljamo s projektom #AktiklksalkskasasavnaMAMA.

 

 Projekt se provodi  s ciljem povećanja socijalne uključenosti maloljetnih i mladih majki i njihove djece u riziku od socijalne isključenosti u zajednicu, kroz rekreativne kickboxing aktivnosti.  Ova, 2020. godina podsjetila nas je koliko je fizička aktivnost važna za očuvanje zdravlja, kako tjelesnog, tako i mentalnog te da je važno pronaći aktivnosti kroz koje ćemo smanjiti stres i popraviti raspoloženje.

U okviru projekta provode se sportsko-rekreativni treninzi koje održavaju licencirani sportski treneri educirani za rad sa socijalno osjetljivim skupinama, dva puta tjedno u trajanju od sat vremena. Za sve korisnice ovog programa i njihovu djecu, osigurali smo nabavu setova sportske opreme kako bi po završetku projekta mogle nastaviti sa sportsko-rekreativnim treninzima. Sve se aktivnosti provode uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka jer je prioritet očuvanje zdravlja i sigurnosti svih polaznica.

Uz treninge sportske rekreacije temeljene na kickboxingu, stručne suradnice Udruge roditelja „Korak po korak“ održavaju i ciklus radionica na temu razvoja psihosocijalnih vještina za maloljetne i mlade majke.

Ovakvim načinom rada želimo potaknuti maloljetne i mlade majke i njihovu djecu na bavljenje sportskom rekreacijom koja doprinosi socijalnoj uključenosti te razvoju pozitivnih društvenih stavova i vrijednosti, vještina i kompetencija kroz radionice namijenjene njihovim potrebama.

Projekt #AktivnaMAMA provodi se uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Test

I ove godine u suradnji s Kickboxing klubom Leon gym nastavljamo s projektom #AktiklksalkskasasavnaMAMA.

 Projekt se provodi  s ciljem povećanja socijalne uključenosti maloljetnih i mladih majki i njihove djece u riziku od socijalne isključenosti u zajednicu, kroz rekreativne kickboxing aktivnosti.  Ova, 2020. godina podsjetila nas je koliko je fizička aktivnost važna za očuvanje zdravlja, kako tjelesnog, tako i mentalnog te da je važno pronaći aktivnosti kroz koje ćemo smanjiti stres i popraviti raspoloženje.

U okviru projekta provode se sportsko-rekreativni treninzi koje održavaju licencirani sportski treneri educirani za rad sa socijalno osjetljivim skupinama, dva puta tjedno u trajanju od sat vremena. Za sve korisnice ovog programa i njihovu djecu, osigurali smo nabavu setova sportske opreme kako bi po završetku projekta mogle nastaviti sa sportsko-rekreativnim treninzima. Sve se aktivnosti provode uz poštivanje epidemioloških mjera i preporuka jer je prioritet očuvanje zdravlja i sigurnosti svih polaznica.

Uz treninge sportske rekreacije temeljene na kickboxingu, stručne suradnice Udruge roditelja „Korak po korak“ održavaju i ciklus radionica na temu razvoja psihosocijalnih vještina za maloljetne i mlade majke.

Ovakvim načinom rada želimo potaknuti maloljetne i mlade majke i njihovu djecu na bavljenje sportskom rekreacijom koja doprinosi socijalnoj uključenosti te razvoju pozitivnih društvenih stavova i vrijednosti, vještina i kompetencija kroz radionice namijenjene njihovim potrebama.

Projekt #AktivnaMAMA provodi se uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

 

Seksualno zlostavljanje u razdoblju pandemije COVID-19: Kako roditelji mogu zaštititi svoje dijete?

Autorica: Nelly Polyzou, KMOP – Social Action and Innovation Centre

Seksualno zlostavljanje može se dogoditi bilo gdje, uživo ili online, i povezano je s brojnim različitim čimbenicima. 

Izvješća pokazuju da su tijekom pandemije COVID-19 online rizici seksualnog zlostavljanja posebno porasli, jer i djeca i odrasli provode više vremena online, dok je fizičko distanciranje ograničilo kontakt i interakciju između djece i odraslih koji ih podržavaju, kao što su učitelji. U ovakvim okolnostima uloga roditelja u zaštiti njihove djece od zlostavljanja na internetu postala je još važnija.

Međutim, kako bi mogli utvrditi rizike i zaštititi svoju djecu, roditelji moraju imati pristup odgovarajućim informacijama i formalnim osposobljavanjima vezanim uz prevenciju zlostavljanja djece.

Istraživanje koje je provedeno u okviru Erasmus+ programa STOP – “Stop zlostavljanju djece kroz učinkovitu obuku i aplikaciju proširene stvarnosti” u Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, Španjolskoj i na Cipru pokazalo je nedostatak odgovarajuće informiranosti roditelja o različitim vrstama seksualnog zlostavljanja i načinima kako to spriječiti. Roditelji većinu informacija o seksualnom zlostavljanju dobivaju uglavnom od svojih vršnjaka i putem neformalnih sredstava (bivši članci i istraživanja na internetu), a nakon toga kroz edukaciju u školama ili udrugama roditelja. Kao rezultat toga, nisu primjereno ili dovoljno informirani o toj temi.

Iako shvaćaju da pristup internetu dolazi s rizicima, ne mogu identificirati vrste rizika s kojima se njihovo dijete može suočiti osim što može biti vrbovano (eng. Grooming) na društvenim medijima ili putem online chat-a.

Što roditelji zapravo rade kako bi spriječili zlostavljanje djece?

Istraživanja STOP-a pokazuju da, kako bi zaštitili svoju djecu, roditelji uglavnom koriste (digitalne) roditeljske kontrole i antivirusne sustave kako bi zaštitili uređaje od vanjskih napada. Osim toga, neki od njih razgovaraju sa svojom djecom o rizicima seksualnih zlostavljanja na internetu. Većina roditelja smatra da je za smanjenje rizika povezanih sa seksualnim zlostavljanjem potrebna snažna potpora nacionalnog zakonodavstva. Također, slažu se da bi trebalo biti više školskih edukacija kako bi se povećale njihove vještine i znanja

Iako je uloga škole u pružanju takvih edukacija ključna, roditelji ne bi trebali zaboraviti vlastitu odgovornost u pružanju zaštite i podrške svom djetetu. Važno je biti oprezan, angažirati se i blisko surađivati s nastavnicima i osobama koje rade s mladima kako bi se smanjili online rizici od zlostavljanja djece. Razgovor sa svojom djecom o sigurnosti na internetu, uključivanje u proces – upoznavanje web stranica, aplikacija i igara koje njihova djeca koriste, te oprez na znakove nevolje ključni su koraci u smanjenju tih rizika.

Cilj je Erasmus+ projekta STOP doprinijeti smanjenju seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece (u dobi od 9 do 18 godina) razvijajući i nudeći inovativne metodologije učenja o prevenciji seksualnog zlostavljanja osobama koje rade s mladima. Projektom se žele pružiti novi pristupi i alati osobama koje rade s mladima, a temelji se na igri proširene stvarnosti (AR – eng. augmented reality game), za borbu protiv nepovoljnog iskustva djece i na internetu i izvan njega.

 Za više informacija,

  • posjetite web stranicu: http://erasmusstop.eu/ 
  • pridružite se našoj Facebook zajednici @STOP child abuse ThrOugh effective training and augmented reality.

ParentBank – edukacija za stručnjake koji rade sa samohranim roditeljima

U sklopu Erasmus + strateškog partnerstva ParentBank organizirali smo online trening stručnjaka koji rade s samohranim roditeljima.

Program edukacije slijedio je kurikulum razvijen u okviru projektnih aktivnosti. Na treningu su predstavljeni projekt, kompetencije za cjeloživotno učenje (općenito), sudionici su upoznati s platformom COEUS na kojoj su razvijeni svi radni materijali, praktične vježbe i alati za vrednovanje.

Naš trening održan je za 30 polaznika, uglavnom socijalnih radnika koji rade u centrima za socijalnu skrb, ali i psihologa iz javnih tijela, nevladinih organizacija i drugih institucija. Imali smo i nekoliko NGO stručnjaka i predstavnika Centara za odgoj i obrazovanje. Sudionici su izrazili spremnost za daljnju suradnju na tim temama, kao i važnost rada s samohranim roditeljima na razvoju Banke vremena koju trenutno razvijamo.

Pratite nas i dalje za nove informacije i aktivnosti na ovom projektu.

Projekt Put – Održan drugi model edukacije za voditelje psihosocijalnih grupa podrške u tugovanju

U suradnji s Udrugom za promicanje zdravog života i poboljšanje kvalitete življenja “Luč” i Udruženjem “Djeca prva”, Udruga roditelja Korak po korak održala je 27. i 28. studenoga 2020. drugi modul edukacije za voditelje psihosocijalnih grupa podrške u tugovanju u okviru projekta PUT-psihosocijalna podrška u tugovanju za djecu i obitelji. Zbog izuzetno nepovoljne epidemiološke situacije, drugi model održan je u online okruženju preko platforme Zoom.

Dvodnevnu radionicu su vodile psihologinje, stručnjakinje u području mentalnog zdravlja  Silvija Stanić,  Mirjana Bijelić, Sanja Orešković Vrbanec, Jasenka Pregrad, Ivana Ćosić Pregrad, Dragana Miletić i Neda Vac Burić.  

Na edukaciji je sudjelovalo ukupno 16 sudionika i sudionica iz Brodsko-Posavske, Karlovačke, Sisačko-Moslavačke i Zagrebačke županije, u okviru četiri županijska tima projekta. 

Nakon uvodnog dijela na prvom danu edukacije, sudionicima je detaljnije predstavljen program Put, kao i smjernice za identifikaciju budućih korisnika psihosocijalnih grupa podrške u tugovanju.  Nakon ciklusa konzultacija, smjernice za identifikaciju korisnika i početak rada grupa s predloškom za prvi razgovor s roditeljem su prije edukacije poslane sudionicima, a s ciljem što boljeg pojašnjenja kriterija za uključivanje korisnika u projektne aktivnosti.

U drugom danu edukacije sudionici su učili o različitim fazama tugovanja i karakteristikama svake faze, specifičnostima traumatskih gubitaka te o načinima nošenja i radom s korisnicima kroz svaku fazu.

Također, drugi dan je bio posvećen dijeljenju iskustava iz provedbe pilot programa, kao i osvrtu na vođenje dječjih radionica po temama: početak grupe, grupni procesi, izazovne situacije i završetak grupa. Iznesene su neke dileme u vođenju radionica s roditeljima, te pitanja, komentari i refleksije sudionika u vezi vođenja radionica. Važan aspekt edukacije posvećen je grupnoj dinamici i grupnim procesima, u odnosu na voditelja grupe, na članove grupe, kao i na samu grupu kao organizam. U drugom dijelu drugog dana edukacije, područja rada edukacije bila su vezana za razradu najčešćih mitova vezanih uz tugovanje, promociju aktivnosti i dosega korisnika projekta u zajednici u obliku grupnog rada te za načine kako voditelji grupa podrške u tugovanju mogu brinuti o sebi tijekom rada s korisničkim grupama.

Nakon završne rasprave i feedbacka sudionika o zadovoljstvu provedenom edukacijom, voditeljice su zatvorile edukaciju te podijelile informacije sudionicima o daljnjoj provedbi aktivnosti projekta PUT. 

Projekt PUT – Psihosocijalna podrška u tugovanju za djecu i obitelji (UP.02.2.2.06.0257) je prvi ciljani program grupne psihosocijalne podrške u Republici Hrvatskoj koji istovremeno osnažuje dvije ciljane skupine: djecu/mlade koji su doživjeli gubitak bliske osobe, te njihove roditelje/staratelje koji se uz brojne obaveze i sami nose s gubitkom i tugovanjem. Projekt obuhvaća i stručnjake koji se kroz sustave socijalne skrbi i obrazovanja susreću s ovim problemom, senzibilizirajući i educirajući ih da prepoznaju i adekvatno odgovore na prerani gubitak te otvara put održivom nacionalnom modelu, stvaranjem kapaciteta u 4 lokalne zajednice – Karlovačkoj, Brodsko-posavskoj, Sisačko-moslavačkoj i Zagrebačkoj županiji. 

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Udruge roditelja Korak po korak.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Više informacija dostupno je na stranici https://strukturnifondovi.hr/.