Select Page

Održan je Special Needs CAP seminar u Gospiću

Prvi put nakon 2016. godine održali smo Special Needs CAP seminar za osposobljavanje novih provoditelja CAP programa specifično namijenjenog djeci s teškoćama u razvoju!

Seminar je održan uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz projekt “SN-ažno u borbi protiv nasilja” u okviru natječaja u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022, Grada Rijeke kroz projekt “Reci nasilju STOP uz CAP program“ i Ličko-senjske županije.

Provedbu seminara podržalo je Društvo naša djeca iz Gospića te OŠ dr. Jure Turića iz Gospića koja nam je omogućila besplatno korištenje prostora.

Seminar su vodile iskusne CAP trenerice Tamara Dubrović iz COO Rijeka i Dijana Toljanić iz OŠ Podmurvice Rijeka, dugogodišnje suradnice naše Udruge. Seminarom smo CAP mrežu provoditelja Special Needs programa osnažili za 17 novih provoditelja, odgojno-obrazovnih djelatnika s područja Ličko-senjske županije, Primorsko-goranske županije te Grada Zagreba.

Rujan i listopad donose nove seminare i edukacije namijenjene provoditeljima našeg CAP programa, a posebno se veselimo onim uživo koje ćemo organizirati u Puli te Velikoj Gorici.

Like father, like son – video predstavljanje projekta

“Like Father Like Son”- Parental education and augmented reality to prevent bullying among children (2021-1-HR01-KA220-ADU-000035176) projekt je sufinanciran iz programa Erasmus+ Europske unije. Projekt se provodi u 6 zemalja (Hrvatska, Španjolska, Grčka, Cipar, Nizozemska, Italija), od strane konzorcija kojeg čini 7 partnerskih organizacija. Provedba projekta započela je 15.02.2022. godine, a trajati će do 14.02.2024. godine.

Tijekom projekta projektni će konzorcij snimiti 12 kratkih videa, a u kojima će biti prezentirane najvažnije informacije o projektnom konzorciju te projektnim rezultatima.

Tijekom prvog transnacionalnog sastanka u Zagrebu, a koji je održan 23. svibnja članovi projektnog konzorcija snimili su prvi kratki video.

U prvom kratkom videu predstavljen je cilj projekta, članovi projektnog konzorcija te osnovne informacije o 3 projektna rezultata na kojima će konzorcij raditi tijekom 24-mjesečnog trajanja projekta.

Video se može pogledati na Youtube stranici projekta “Like father, like son”:

Za više informacija o projektu posjetite:

Facebook stranica:  https://www.facebook.com/likefatherlikesoneu

WEB stranica: https://likefatherlikeson.eu/

*  Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge roditelja “Korak po korak”.

Projekt “roboSTEAMKIDS”

roboSTEAMkids novi je Erasmus+ projekt (ključna aktivnost 2) na kojem smo partneri!

Projektom je predviđeno osnaživanje odgojitelja i nastavnika predškolskog obrazovanja  opremanjem i jačanjem digitalnih kompetencija i pedagoških vještina, kao i pružanjem osnovnih alata i resursa za suočavanje s izazovima u obrazovnim sustavima diljem EU-a, a koje je dodatno ubrzao i pojačao COVID-19. Projektom će se nastojati unaprijediti pedagoške metode koje se koriste u ranom odgoju i obrazovanju te ukloniti razlike u vidu digitalne pismenosti i obrazovanja te vještina nastavnika u državama članicama.

Ovaj projekt ističe važnost promicanja vrijednosti EU-a – poštovanja, prihvaćanja, različitosti, jednakosti i solidarnosti te smanjivanja digitalnog jaza među državama članicama. Također, projektom se želi promovirati preporuku Europske komisije za visokokvalitetan, uključiv i pristupačan predškolski odgoj i obrazovanje za svu djecu, a posebno za ranjive skupine, kroz profesionalni razvoj odgajatelja i nastavnika u predškolskom obrazovanju (glavna ciljna skupina) u području digitalizacije te nadogradnju pedagoških metoda temeljenih na uvođenju STEAM obrazovanja i robotike od najmlađe dobi 3 – 6 godina.

Udruga roditelja „Korak po korak“ ima ulogu aktivnog partnera na projektu koji sudjeluje u gotovo svim aktivnostima projekta kao i radu na rezultatima, odnosno intelektualnim outputima koji proizlaze iz projekta. Nositelj projekta je organizacija PCG Polska Sp. z o.o., a uz nas, partneri na projektu su još i Doukas School iz Grčke, Scoala Primara EuroEd iz Rumunjske, Scuola di robotica iz Italije, A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd s Cipra te Spoleczna Akademia Nauk iz Poljske.

Projekt je financiran sredstvima Erasmus+ programa, a provodi se od srpnja ove godine s planiranim trajanjem do studenog 2024. godine.

*  Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge roditelja “Korak po korak”.

“Like Father Like Son”

“Like Father Like Son”- Parental education and augmented reality to prevent bullying among children (2021-1-HR01-KA220-ADU-000035176) projekt je sufinanciran iz programa Erasmus+ Europske unije. Projekt se provodi u 6 zemalja (Hrvatska, Španjolska, Grčka, Cipar, Nizozemska, Italija), od strane konzorcija kojeg čini 7 partnerskih organizacija. Provedba projekta započela je 15.02.2022. godine, a trajati će do 14.02.2024. godine.

Tijekom projekta “Like Father Like Son” razvijati ćemo edukacijski program za roditelje, kao i edukativnu igru proširene stvarnosti koju roditelji i djeca mogu igrati zajedno, u svrhu prevencije i suzbijanja zlostavljanja i diskriminacije. 

Dosadašnja istraživanja u 5 partnerskih zemalja (Hrvatska, Cipar, Španjolska, Grčka i Italija) pokazala su da roditelji djece u dobi od 10 do 15 godina trebaju steći više informacija i vještina kako bi se nosili s nasiljem među djecom, vršnjačkim nasiljem i svim oblicima diskriminacije. Nadalje, istraživanje je također otkrilo da bi se digitalno osnaživanje roditelja i pružanje alata za razgovor sa svojom djecom o gore spomenutim pitanjima moglo pokazati vrlo korisnim za jačanje veze između roditelja i djece.

Upravo iz navedenih razloga, trenutno provodimo istraživanje s roditeljima iz 5 partnerskih zemalja (Hrvatska, Cipar, Španjolska, Grčka, Italija), u svrhu identificiranja praznina u znanju o zlostavljanju, tehnologijama i posljedicama na njihovu djecu. U svakoj od 5 partnerskih zemalja provesti ćemo intervjue s 15 roditelja djece u dobi od 10 do 15 godine, a kako bi dobili uvid u korisničku perspektivu i što bolje odgovorili na konkretne potrebe djece i mladih u smislu prevencije nasilja nad i među djecom i mladima.

Jesen će biti ispunjena finaliziranjem nacionalnih desk istraživanja na temu prevencije nasilja i online nasilja te finaliziranjem nacionalnih i komparativnog izvještaja o provedenim intervjuima. 

*  Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge roditelja “Korak po korak”.

6. Nacionalna CAP konferencija u Zagrebu

 

 

 

Fokus ovogodišnje konferencije stavljen je na seksualno uznemiravanje među djecom i mladima, a posebice ono koje se događa u online sferi. Na konferenciji je sudjelovalo 50 odgojno-obrazovnih djelatnika – provoditelja preventivnog programa CAP iz cijele Republike Hrvatske. Organizaciju same konferencije sufinanciralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz projekt “SN-ažno u borbi protiv nasilja“, a koji se provodi do 31.08.2022. godine.

Konferenciju je otvorio izv.prof.dr.sc. Miroslav Rajter, voditelj ureda za istraživanja Sveučilišta u Zagrebu koji je prezentirao rezultate istraživanja „DeShame Hrvatska“ o seksualnom uznemiravanju među djecom i mladima. Istraživanje je provedeno pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Lucije Vejmelke sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, a u suradnji s Centrom za sigurniji internet. Istraživanje “DeShame” je ranije provedeno u Ujedinjenom Kraljevstvu, Danskoj i Mađarskoj, a trenutno se provodi i u Srbiji. Hrvatsko DeShame istraživanje pokazalo je da je čak petina srednjoškolaca doživjela ili svjedočila seksualnom uznemiravanju na internetu u posljednjih godinu dana. Više od 30 posto navodi da njihovi vršnjaci potajno fotografiraju gole, polugole ili neprimjereno odjevene osobe ili za vrijeme određene seksualne radnje te ih dijele na internetu. Također, više od 30 posto ispitanih srednjoškolaca svjedočilo je da njihovi vršnjaci dijele fotografije seksualnog sadržaja na kojima su osobe njihovih godina. Problem je što ih više od 40 posto ne bi prijavilo takvo ponašanje.

U panel raspravi na temu “Novi-stari izazovi prevencije nasilja nad i među djecom i mladima” sudjelovali su:
Kristina Mihaljević, Ženska soba – centar za seksualna prava
Kristijan Družeta, Grad Pula, Tajnik vijeća za prevenciju kriminaliteta
Krešimir Prijatelj, Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju
Sabina Mandić, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Odsjek za poremećaje u ponašanju
Lucija Dominiković, Društvo za psihološku pomoć

Tijekom panel rasprave istaknuti su izazovi s motiviranjem roditelja na uključivanje u radionice i predavanja koja se organiziraju na temu prevencije nasilja nad i među djecom. Sudionici panel rasprave usuglasili su se kako se u radionice i predavanja za roditelje najčešće uključuju oni najmotiviraniji roditelji, odnosno oni koji su već senzibilizirani za prevenciju nasilja. Posebni izazov svim provoditeljima preventivnih i savjetodavnih aktivnosti jest kako motivirati roditelje kojima bi takve radionice najviše mogle koristiti (obitelji s različitim psihosocijalnim teškoćama). Također, zaključeno je kako postoji nužnost sinergijskog djelovanja svih dionika na razinama lokalne zajednice kako bi prevencija imala dugoročnije i sveobuhvatnije učinke. Osim toga, prevencijske strategije i programi trebaju biti planirati dugoročno, sustavno i strateški s nacionalne razine uz osiguravanje provedbe samo onih preventivnih programa koji imaju dokazane pozitivne učlnke te koji su utemeljeni na znanstvenim činjenicama.

U završnom dijelu konferencije predstavljeni su rezultati evaluacije CAP programa prevencije nasilja nad i među djecom i mladima provedene s odgojno-obrazovnim djelatnicima (CAP pomagačima i koordinatorima).

Bogata rasprava s provoditeljima iznjedrila je brojne prijedloge i smjernice za unaprjeđenje materijala za provedbu CAP programa te osnaživanje povezanosti unutar CAP mreže.