Select Page

Seksualno zlostavljanje u razdoblju pandemije COVID-19: Kako roditelji mogu zaštititi svoje dijete?

Seksualno zlostavljanje može se dogoditi bilo gdje, uživo ili online, i povezano je s brojnim različitim čimbenicima. 

Izvješća pokazuju da su tijekom pandemije COVID-19 online rizici seksualnog zlostavljanja posebno porasli, jer i djeca i odrasli provode više vremena online, dok je fizičko distanciranje ograničilo kontakt i interakciju između djece i odraslih koji ih podržavaju, kao što su učitelji. U ovakvim okolnostima uloga roditelja u zaštiti njihove djece od zlostavljanja na internetu postala je još važnija.

Međutim, kako bi mogli utvrditi rizike i zaštititi svoju djecu, roditelji moraju imati pristup odgovarajućim informacijama i formalnim osposobljavanjima vezanim uz prevenciju zlostavljanja djece.

Istraživanje koje je provedeno u okviru Erasmus+ programa STOP – “Stop zlostavljanju djece kroz učinkovitu obuku i aplikaciju proširene stvarnosti” u Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, Španjolskoj i na Cipru pokazalo je nedostatak odgovarajuće informiranosti roditelja o različitim vrstama seksualnog zlostavljanja i načinima kako to spriječiti. Roditelji većinu informacija o seksualnom zlostavljanju dobivaju uglavnom od svojih vršnjaka i putem neformalnih sredstava (bivši članci i istraživanja na internetu), a nakon toga kroz edukaciju u školama ili udrugama roditelja. Kao rezultat toga, nisu primjereno ili dovoljno informirani o toj temi.

Iako shvaćaju da pristup internetu dolazi s rizicima, ne mogu identificirati vrste rizika s kojima se njihovo dijete može suočiti osim što može biti vrbovano (eng. Grooming) na društvenim medijima ili putem online chat-a.

Što roditelji zapravo rade kako bi spriječili zlostavljanje djece

Istraživanja STOP-a pokazuju da, kako bi zaštitili svoju djecu, roditelji uglavnom koriste (digitalne) roditeljske kontrole i antivirusne sustave kako bi zaštitili uređaje od vanjskih napada. Osim toga, neki od njih razgovaraju sa svojom djecom o rizicima seksualnih zlostavljanja na internetu. Većina roditelja smatra da je za smanjenje rizika povezanih sa seksualnim zlostavljanjem potrebna snažna potpora nacionalnog zakonodavstva. Također, slažu se da bi trebalo biti više školskih edukacija kako bi se povećale njihove vještine i znanja

Iako je uloga škole u pružanju takvih edukacija ključna, roditelji ne bi trebali zaboraviti vlastitu odgovornost u pružanju zaštite i podrške svom djetetu. Važno je biti oprezan, angažirati se i blisko surađivati s nastavnicima i osobama koje rade s mladima kako bi se smanjili online rizici od zlostavljanja djece. Razgovor sa svojom djecom o sigurnosti na internetu, uključivanje u proces – upoznavanje web stranica, aplikacija i igara koje njihova djeca koriste, te oprez na znakove nevolje ključni su koraci u smanjenju tih rizika.

Cilj je Erasmus+ projekta STOP doprinijeti smanjenju seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece (u dobi od 9 do 18 godina) razvijajući i nudeći inovativne metodologije učenja o prevenciji seksualnog zlostavljanja osobama koje rade s mladima. Projektom se žele pružiti novi pristupi i alati osobama koje rade s mladima, a temelji se na igri proširene stvarnosti (AR – eng. augmented reality game), za borbu protiv nepovoljnog iskustva djece i na internetu i izvan njega.

Za više informacija,

  • posjetite web stranicu: http://erasmusstop.eu/ 
  • pridružite se našoj Facebook zajednici @STOP child abuse ThrOugh effective training and augmented reality.

Autorica: Nelly Polyzou, KMOP – Social Action and Innovation Centre