Select Page

MINDFULNESS TEČAJ ZA DJELATNIKE UDRUGE

U sklopu projekte Otporan roditelj-otporno dijete, četiri djelatnica Udruge završile su 8-tjedni tečaj mindfulnessa koji im je pružio nove vještine za rad s roditeljima i djecom na temama nošenja sa stresom i kriznim situacijama uz primjenu mindfulness tehnika. Pozivamo roditelje da prijave sebe i/ili svoju djecu na individualna psihološka savjetovanja koja će se održati online ili u našem savjetovalištu MAMA JE MAMA u Zvonimirovoj 21. Prijaviti se mogu slanjem maila na info@urkpk.org ili pozivom na broj 01 4855 578.
Ovaj Projekt provodi se uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.