Select Page

Jačanje kapaciteta Vijeća za prevenciju u sklopu projekta Prevencija u zajednici – faza II

U sklopu projekta Prevencija u zajednici – faza II provedene su dvije edukacije članova Vijeća za prevenciju, predstavnika osnovnih škola s područja gradova Jastrebarsko i Sveti Ivan Zelina.

Prva edukacija održana je 13.11.2023. na temu Školskog volontiranja u izvedbu Volonterskog centra Zagreb. Druga edukacija održana je 15.11.2023. na temu osiguravanja suradničkog odnosa između škole i roditelja, a vodila ju je Dušanka Kosanović ispred Family Laba Hrvatska.

Polaznici su sudjelovanje procijenili važnim i korisnim, a teme i način njihove obrade bio im je zanimljiv. Osobito ističu kvalitetu pripreme i stručnost vodstva te smatraju kako ih je sudjelovanje osnažilo za nastavak projektnih aktivnosti, ali i daljnji stručni rad.

U nastavku nas očekuju edukacije na temu roditeljskih vještina te provedba preventivnih aktivnosti u zajednici s učenicima 7. i 8. razreda.