Select Page

GLAVNE KOMPETENCIJE KOJE DJECA TREBAJU IMATI PRIJE POLASKA U OSNOVNU ŠKOLU: POBOLJŠANJE SPREMNOSTI ZA ŠKOLU I OLAKŠAVANJE LAGANOG PRIJELAZA IZ RPOO U OSNOVNU ŠKOLU

 

  

 

 

 

Prijelaz iz ECEC-a u osnovnu školu kritično je razdoblje na djetetovu obrazovnom putu. Spremnost za školu odnosi se na skup kompetencija i vještina koje djeca trebaju steći prije polaska u osnovnu školu. Glatki prijelaz iz ECEC-a u školu ključan je za akademski uspjeh djece, socioemocionalni razvoj i opću dobrobit. Ovaj članak ima za cilj dati pregled glavnih kompetencija koje bi djeca trebala imati prije polaska u osnovnu školu, a koje su odabrane pregledom literature u sklopu Erasmus+ projekta Care2Learn. Fokus će biti na psihomotoričkim vještinama, vještinama jezika i pismenosti, kognitivnim/predakademskim vještinama i općem znanju, socioemocionalnim vještinama, motivaciji i vještinama učenja.

  • Psihomotoričke vještine

Psihomotoričke vještine obuhvaćaju fizičku koordinaciju, motorički razvoj i kontrolu tijela. Uključuje koordinaciju između fizičkih pokreta i kognitivnih procesa Prije polaska u osnovnu školu, djeca bi trebala posjedovati osnovne psihomotoričke vještine kao što su fina motorička kontrola (npr. držanje olovke, korištenje škara), gruba motorika (npr. trčanje, skakanje, ravnoteža) i koordinacija oko-ruka. Posjedovanje psihomotoričkih vještina omogućuje djeci aktivno sudjelovanje u školskim aktivnostima, bavljenje tjelesnim odgojem i razvijanje vještina pisanja. Uključivanjem u aktivnosti koje razvijaju motoričke sposobnosti, kao što su crtanje, građenje kocki i igra na otvorenom, djeca razvijaju fizičku spretnost potrebnu za uspješno pohađanje osnovne škole.

  • Vještine jezika i pismenosti

Snažna predvještine pismenosti i jezične predvještine predstavljaju solidnu osnovu za učenje u osnovnoj školi. Djeca bi trebala pokazati razumijevanje jezika, vokabular i komunikacijske vještine primjerene dobi. To uključuje razumijevanje i praćenje uputa, jasno izražavanje i sudjelovanje u razgovoru s vršnjacima i učiteljima. Rano izlaganje okruženjima bogatim jezicima, čitanje naglas i sudjelovanje u razgovorima s odraslima i vršnjacima ključni su u promicanju jezičnog razvoja. Osim toga, njegovanje ljubavi prema knjigama i poticanje aktivnosti ranog opismenjavanja podržavaju stjecanje temeljnih vještina potrebnih za čitanje, pisanje i učinkovitu komunikaciju u razredu.

  • Kognitivne/predakademske vještine

Kognitivne i predakademske vještine uključuju sposobnost razmišljanja, zaključivanja i rješavanja problema. Prije polaska u osnovnu školu djeca bi trebala posjedovati osnovne kognitivne vještine poput pažnje, pamćenja i sposobnosti rješavanja problema. Trebali bi pokazati sposobnost klasificiranja predmeta, prepoznavanja oblika i uzoraka, brojanja i upuštanja u osnovno matematičko zaključivanje. Razvijanje ovih vještina prije polaska u osnovnu školu povećava sposobnost djece da aktivno sudjeluju u aktivnostima u razredu i shvate nove akademske koncepte.

  • Socioemocionalne vještine

Socioemocionalne vještine igraju ključnu ulogu u dječjim društvenim interakcijama, samoregulaciji i općoj dobrobiti. Prije polaska u osnovnu školu djeca bi trebala pokazivati društvene vještine primjerene dobi, uključujući izmjenjivanje, dijeljenje, suradnju i mirno rješavanje sukoba. Također bi trebali pokazati emocionalnu samoregulaciju, empatiju i sposobnost učinkovitog upravljanja svojim emocijama. Snažne socioemocionalne vještine potiču pozitivne odnose s vršnjacima, prilagodljivost i otpornost, što sve pridonosi lakšem prijelazu i boljoj prilagodbi na osnovnoškolsko okruženje. Poticanje suradničke igre, promicanje emocionalne svijesti i njegovanje poticajnog okruženja u razredu doprinose razvoju socioemocionalnih kompetencija i olakšavaju lakši prijelaz u osnovnu školu.

  • Motivacija i vještine učenja

Motivacija i vještine učenja ključni su za dječji angažman i uspjeh u učionici. Prije polaska u osnovnu školu djeca bi trebala pokazivati znatiželju, upornost i pozitivan stav prema učenju. Trebali bi posjedovati osnovne vještine učenja kao što su praćenje uputa, praćenje zadatka i organiziranje materijala. Osim toga, vještine samoregulacije, uključujući kontrolu pažnje i sposobnost odgađanja zadovoljstva, važne su za učinkovito učenje i ponašanje u učionici. Kultiviranje ljubavi prema učenju kroz poticajne i izazovne aktivnosti, pružanje prilika za izbor i autonomiju, te jačanje pozitivnog ponašanja poboljšava dječju motivaciju i vještine učenja, promičući uspješan prijelaz u osnovnu školu.

 

Spremnost za polazak u školu višestruk je koncept koji obuhvaća različite kompetencije ključne za nesmetan prijelaz iz predškolske u osnovnu školu. Njegujući i podupirući razvoj psihomotoričkih vještina, jezičnih vještina i vještina pismenosti, kognitivnih/predakademskih vještina i vještina općeg znanja, socioemocionalnih vještina i vještina motivacije i učenja, nastavnici, roditelji i kreatori politika mogu olakšati nesmetan proces prijelaza. Zajednički napori u promicanju spremnosti za školu ključni su za optimiziranje dječjih iskustava učenja, osiguravanje njihova cjelovitog razvoja i postavljanje čvrstih temelja za cjeloživotno učenje.

REFERENCE:

Blair, C. (2002). School readiness: Integrating cognition and emotion in a neurobiological conceptualization of children’s functioning at school entry. American Psychologist, 57(2), 111-127.

Blair, C., & Razza, R. P. (2007). Relating effortful control, executive function, and false belief understanding to emerging math and literacy ability in kindergarten. Child Development, 78(2), 647-663.

Dinehart, L. H., & Manfra, L. (2013). Associations between low-income children’s fine motor skills in preschool and academic performance in second grade. Early Education and Development, 24(2), 138-161.

Lonigan, C. J., Anthony, J. L., Bloomfield, B. G., Dyer, S. M., & Samwel, C. S. (2017). Effects of a comprehensive preschool emergent literacy curriculum: Theoretical and empirical foundations. Journal of Educational Psychology, 109(6), 889-911.

Rudasill, K. M., Rimm-Kaufman, S. E., Justice, L. M., & Pence, K. (2010). Temperament and language skills as predictors of teacher–child relationship quality in preschool. Early Education and Development, 21(5), 723-744.

Ovaj projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Ovaj članak odražava samo stavove autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njemu.«Care2Learn–Potpora prijelazu iz sustava ranog I predškolskog odgoja i obrazovanja u osnovnu školu» broj projekta: 2021-1-HR01-KA220-SCH-000034443.