Select Page

3. transnacionalni sastanak

U sklopu projekta „Re-Ability – Adult education to promote RElational Ability,  održan je 3. transnacionalni sastanak projektnog tima. Sastanak je održan 7. i 8. travnja u Bukureštu, u organizaciji Asociatia ANAIS koja djeluje na području Rumunjske. Tijekom sastanka raspravljali smo o Roditeljskom odgojnom planu, provedbi radionica u sklopu drugog projektnog rezultata te pripremi materijala za pisanje preporuka vezanih uz nove obrazovne potrebe majki koje su žrtve nasilja.

Trenutačno privodimo kraju provedbu drugog projektnog rezultata koji za cilj ima promicanje i razvijanje socijalnih i emocionalnih vještina majki putem raznih alata, ideja i aktivnosti.

    #staytuned#erasmus+#erasmuslife#reability