Select Page

DI2LEARN – DISTANCE-DIGITAL TEACHING AND LEARNING IN THE POST-COVID-19 ERA

 

 

 

  1. – 23. 09. sudjelovali smo na LTTA (Learning, training, teaching activity) aktivnosti na Cipru koja se održala u sklopu Erasmus+ projekta (ključna aktivnost 2) pod nazivom DI2Learn, a na kojem Udruga roditelja „Korak po korak“ sudjeluje kao partner uz još 5 organizacija – European Digital Learning Network iz Italije, A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd sa Cipra, A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd iz Španjolske, PCG Polska Sp. z o.o. iz Poljske te FUNDATIA EUROED iz Rumunjske.

Na aktivnosti su sudjelovali Renato Vuk i Karmen Stipeč te dvije djelatnice Srednje škole Delnice, Jasminka Lisac i Ivona Jerbić.

 U sklopu aktivnosti prošli smo nekoliko tema (radionica za učitelje te za roditelje) poput efektivnog upravljanja učenjem na daljinu, osnaživanja učenika kod učenja na daljinu, digitalnih zahtjeva kod učenja na daljinu i kako pomoći djetetu kod učenja na daljinu te očuvanju mentalnog zdravlja djece prilikom učenja na daljinu, kao i tijekom i nakon pandemije. Svaka je partnerska organizacija bila zadužena za provedbu radionice o temi za koju je stručnjak, a zaposlenici Udruge roditelja „Korak po korak“ proveli su radionicu o očuvanju mentalnog zdravlja djece.

Svi materijali s radionica dostupni su na online platformi koja je izrađena kao rezultat projekta – https://di2learn-academy.eu/.

Na samom kraju aktivnosti snimljeno je nekoliko podcasta pri čemu je Udruga roditelja „Korak po korak“ sudjelovala u snimanju podcasta o opasnostima s kojima se suočavamo u online okruženju,  očuvanju mentalnog zdravlja djece te kako prevladati anksioznost.