Select Page

Izrađeno europsko komparativno izvješće o dostupnim i potrebnim uslugama podrške roditeljstvu u sklopu projekta Skills4Parents

Europski Erasmus + projekt Skills4Parents ima za cilj utjecati na stručnjake, roditelje, djecu i obitelji pružajući im sadržaje i alate za stjecanje vrijednih životnih i profesionalnih vještina. S modernim tehnologijama koje se brzo razvijaju, mnogim je roditeljima potrebna veća podrška, smjernice i mentorstvo u suočavanju sa svakodnevnim izazovima u odgoju svoje djece.

Kroz dugogodišnje iskustvo u pružanju podrške roditeljima, projektni partneri uočavaju kako se roditelji često bore sa sličnim svakodnevnim poteškoćama, posebno u obiteljima koje se suočavaju i sa dodatnim preprekama i društvenom isključenosti. Jedno od rješenja za to je unaprjeđivanje vještina roditelja, što dovodi do njihovog boljeg razumijevanja dječjih potreba i njihovog međusobnog odnosa. To u konačnici rezultira boljom kvalitetom života obitelji – djece, ali i samih roditelja.

Opći cilj projekta Skills4Parents stoga je poboljšati osobni rast, komunikacijske i roditeljske vještine roditelja, kao i profesionalne vještine odgajatelja za odrasle koji rade s roditeljima.

Da bi se razvila čvrsta osnova za ishode projekta (vodič i mrežna platforma za učenje), bilo je potrebno osigurati jasan uvid u trenutnu situaciju regija koje sudjeluju u provedbi projekta (Belgija, Hrvatska, Cipar, Italija, Nizozemska). Stoga smo istražili literaturu, dostupne usluge te proveli fokus grupe i intervjue s 25 stručnjaka i 30 roditelja kako bismo ih izravno uključili u su-stvaranje sadržaja projekta Skills4Parents.

Nalazi provedenog istraživanja sadržani su u nacionalnim izvještajima u kojima su partneri izvijestili od stanju stvari na njihovom području te nalazima o potrebama stručnjaka i roditelja kao i ključnim kanalima za prijenos vještina. Kao dio nacionalnih dokumenata, partneri su također dali preporuke za sljedeće korake u stvaranju vodiča i mrežne platforme. Izvješća su analizirana i sažeta u usporednom europskom izvješću.

Izvještaj ispituje nacionalni i europski kontekst (odjeljak I) u kojem je izrađen, postupak zajedničkog stvaranja sadržaja s ciljnim skupinama (odjeljak II), validacija vještina kod kojih je skupinama potrebna dodatna podrška (odjeljak III), ključni kanali za prijenos vještina (odjeljak IV) te donosi zaključke za sljedeće korake u razvoju paketa za učenje Skills4Parents projekta (odjeljak V).

Nacionalna izvješća, kao i cjelokupno europske izvješće izvješće te postojeće prakse podrške roditeljima možete pogledati na STRANICAMA SKILLS4PARENTS PROJEKTA.