Select Page

KUTAK ZA UČENJE

Kutak za učenje je edukativna platforma Europske unije koja nudi pregršt poučnog sadržaja u jednostavnim i zabavnim formatima specijalno prilagođenim upravo djeci i mladima. Kutak za učenje objedinjuje stotine interaktivnih obrazovnih materijala o EU-u, namijenjenih djeci u dobi od 5 do 18 godina te njihovim roditeljima i nastavnicima. Materijali se mogu pretraživati po temi, dobnoj skupini i vrsti, te su dostupni u obliku igara, stripova, kvizova, videozapisa, interaktivnih knjiga, mapa, brošura, članaka i prezentacija. Ova internetska platforma dostupna je na 24 službena jezika Unije i obuhvaća 12 relevantnih tema, uključujući primjerice okoliš i klimatske promjene, hranu, poljoprivredu i ribarstvo ili povijest EU-a.

Platforma sadrži i korisne nastavne materijale koje nastavnici mogu upotrebljavati u učionici ili izvan nje te u provedbi škole na daljinu kako bi razgovarali s učenicima o Europi, nudeći im kroz alternativne metode i alate drugačije iskustvo učenja. Svi su materijali osim u online verziji dostupni i u verziji za ispis te se izravno mogu preuzeti s platforme.

Posjetite stranice Kutka za učenje ovdje