Select Page

“Like Father Like Son”

“Like Father Like Son”- Parental education and augmented reality to prevent bullying among children (2021-1-HR01-KA220-ADU-000035176) projekt je sufinanciran iz programa Erasmus+ Europske unije. Projekt se provodi u 6 zemalja (Hrvatska, Španjolska, Grčka, Cipar, Nizozemska, Italija), od strane konzorcija kojeg čini 7 partnerskih organizacija. Provedba projekta započela je 15.02.2022. godine, a trajati će do 14.02.2024. godine.

Tijekom projekta “Like Father Like Son” razvijati ćemo edukacijski program za roditelje, kao i edukativnu igru proširene stvarnosti koju roditelji i djeca mogu igrati zajedno, u svrhu prevencije i suzbijanja zlostavljanja i diskriminacije. 

Dosadašnja istraživanja u 5 partnerskih zemalja (Hrvatska, Cipar, Španjolska, Grčka i Italija) pokazala su da roditelji djece u dobi od 10 do 15 godina trebaju steći više informacija i vještina kako bi se nosili s nasiljem među djecom, vršnjačkim nasiljem i svim oblicima diskriminacije. Nadalje, istraživanje je također otkrilo da bi se digitalno osnaživanje roditelja i pružanje alata za razgovor sa svojom djecom o gore spomenutim pitanjima moglo pokazati vrlo korisnim za jačanje veze između roditelja i djece.

Upravo iz navedenih razloga, trenutno provodimo istraživanje s roditeljima iz 5 partnerskih zemalja (Hrvatska, Cipar, Španjolska, Grčka, Italija), u svrhu identificiranja praznina u znanju o zlostavljanju, tehnologijama i posljedicama na njihovu djecu. U svakoj od 5 partnerskih zemalja provesti ćemo intervjue s 15 roditelja djece u dobi od 10 do 15 godine, a kako bi dobili uvid u korisničku perspektivu i što bolje odgovorili na konkretne potrebe djece i mladih u smislu prevencije nasilja nad i među djecom i mladima.

Jesen će biti ispunjena finaliziranjem nacionalnih desk istraživanja na temu prevencije nasilja i online nasilja te finaliziranjem nacionalnih i komparativnog izvještaja o provedenim intervjuima. 

*  Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge roditelja “Korak po korak”.