Select Page

Održana fokus grupa u sklopu projekta Di2Learn

Udruga roditelja „Korak po korak“ od svibnja 2021. godine sudjeluje u provedbi Erasmus + projekta pod nazivom Di2Learn (2020-1-PL01-KA226-SCH-095530) uz partnere iz Poljske, Italije, Cipra, Španjolske i Rumunjske.

Cilj projekta je ojačati učitelje u digitalnim i pedagoškim vještinama kako bi se uspješnije nosili s učenjem na daljinu, podržati učenike u zadržavanju motivacije, a roditelje naučiti kako podržati djecu tijekom procesa digitalnog učenja.

Kroz prvi rezultat projekta izradili smo dokument s primjerima dobrih praksi za vrijeme pandemije uzrokovane virusom COVID-19 u svakoj od partnerskih zemalja, nakon čega je uslijedila provedba fokus grupe s učiteljima, učenicima i roditeljima. Dobre prakse su uključivale institucije i škole koje smatraju da su uspješno učenje i rad uživo preusmjerile na online učenje. 

Održana fokus grupa poslužila nam je kao bogati izvor informacija o tome kako je podučavanje i učenje na daljinu izgledalo prije, tijekom i nakon pandemije uzrokovane virusom COVID-19.

„Ništa ne bi u zadnje dvije godine uspjelo bez velikih napora svih uključenih i to bi trebalo stalno govoriti. Nismo znali – ni roditelji ni učenici niti mi učitelji – što nas čeka i bilo bi lijepo negdje istaknuti da je cijeli sustav uspio zato što se netko trudio.“

Učitelj, sudionik fokus grupe

Udruga roditelja „Korak po korak“ provodi Erasmus + projekt DISTANCE-DIGITAL TEACHING AND LEARNING IN THE POST-COVID-19 ERA“ (Di2Learn),  u području Ključne aktivnosti 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse koja obuhvaća partnerstva za spremnost na digitalno obrazovanje, financirana od strane Europske komisije.