Select Page

Održane aktivnosti u sklopu projekta Re-Ability

Unutar međunarodnog partnerskog konzorcija organizacija iz Italije, Grčke, Estonije, Rumunjske i Italije, provodimo Erasmus + projekt Re-Ability – Adult education to promote RElational Ability“ .

Glavni cilj projekta je poboljšanje socijalnih i emocionalnih vještina žena/majki žrtava nasilja koje su privremeno smještene u stambenoj zajednici i/ili su smještene u centrima za borbu protiv nasilja. Kako bismo postigli ovaj cilj, kroz projekt ćemo nastojati razviti inovativne i operativne alate koji ženama/majkama omogućuju postizanje dobre razine socijalnih i emocionalnih vještina, a stručnjacima u stambenima zajednicama i centrima pružit će priliku za unaprjeđenjem njihovih vještina u radu s ženama/majkama žrtvama nasilja.

Prvi korak u razvoju spomenutih alata bio je pregled literature postojećih roditeljskih planova i programa u Hrvatskoj. Nakon toga je uslijedila analiza potreba žena/majki žrtava nasilja i stručnjaka koji rade sa ženama/majkama žrtvama nasilja putem polustrukturiranih intervjua koji su provedeni online. Paralelno s time, izradili smo popis institucija u Zagrebu koje pružaju smještaj i/ili druge usluge ženama/majkama žrtvama nasilja.

Sljedeći korak je provedba upitnika razvijenog od strane partnera i usmjerenog na procjenu emocionalnih i interpersonalnih vještina kod žena/majki žrtava nasilja.

Sve informacije prikupljene kroz dosadašnje aktivnosti na projektu pomoći će nam u razvijanju plana obrazovanja za roditelje, promicanje i razvijanje socijalnih i emocionalnih vještina majki te identificiranja novih obrazovnih potreba majki.

Erasmus + projekt „Re-Ability – Adult education to promote RElational Ability“  (2020-1-IT02-KA204-079777) pripada skupini Erasmus+ Strateških partnerstva u području obrazovanja odraslih.