Select Page

Održane fokus grupe u sklopu projekta Skills4Parents

Udruga roditelja Korak po korak od studenog 2020. godine sudjeluje u provedbu Erasmus+ projekta Skills4Parents (2020-1-BE01-KA204-074914) uz partnere iz Belgije, Italije, Nizozemske te sa Cipra.

Cilj projekta je doprinijeti jačanju vještina kod roditelja i stručnjaka koji rade s njima kroz izradu materijala za učenje. Kao prvi korak u razvoju materijala održane su fokus grupe sa roditeljima i stručnjacima u svakoj od partnerskih zemalja kako bi se validirala važnost pretpostavljenih vještina te identificirala potreba za razvojem materijala za jačanje dodatnih vještina.

Održane fokus grupe poslužile su kao izvor mnoštva vrijednih informacija temeljem kojih ćemo izraditi nacionalno izvješće o potrebama roditelja, a koje će postati dio komparativnog europskog izvješća. Oba dokumenta biti će dostupna na našim web stranicama.

U nastavku vam donosimo citat jednog roditelja:

“Ovo je vrlo specifično vrijeme i teško je raditi na sebi kad ste svi cijelo vrijeme kod kuće, ispred ekrana, bez stvarne ravnoteže između posla i obiteljskog života. Roditelji bi trebali biti ponosni na sebe na kraju svakog dana – samo jer su dali najbolje od sebe!”